Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA BUJACKA"

Adsorpcja fenolu na organoglinach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono prace dotyczące adsorpcji fenolu na glinach modyfikowanych czwartorzędowymi solami amoniowymi. Z omówionych prac nie wynika jednak dość jasno, jaki charakter ma ta adsorpcja; czy jest to mechanizm podziałowy jak w ekstrakcji ciecz-ciecz, czy też mechanizm polegający na tworzeniu się specyficznych wiązań pomiędzy cząsteczkami fenolu a adsorbentem. A review, with 19 refs., of t[...]

Właściwości adsorpcyjne sepiolitu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac dotyczących właściwości adsorpcyjnych sepiolitu w stosunku do wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Spośród substancji organicznych zwrócono szczególną uwagę na barwniki, zaś w przypadku substancji nieorganicznych wymieniono prace dotyczące jonów Zn2+, Pb2+, NH4 +, CrO4 - i NO3 -. A review, with 27 refs., of the adsorptive properties of sepiolite in r[...]

 Strona 1