Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Amir FAZLAGIĆ"

Centralizacja polskiej oświaty - szansa czy zagrożenie dla jakości nauczania?

Czytaj za darmo! »

Wiedza o zarządzaniu oświatą jest gromadzona i wykorzystywana w instytucjach centralnych.Wprowadzenie Edukacja to jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak wielkość środków przeznaczanych na badania naukowe nad edukacją jest nieporównywalnie mniejsza niż na inne dziedziny gospodarki. To niedoinwestowanie częściowo można wytłumaczyć mniejszymi potrzebami - badania n[...]

Pomiar kapitału intelektualnego miasta

Czytaj za darmo! »

O wartości kapitału intelektualnego decydują nie tylko zasoby ludzkie, lecz efekty synergii (kapitał społeczny) oraz koordynacja (organizacja).Miasto oznacza duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, podlegający odrębnej administracji, będący skupiskiem ludności wykonującej zawody nierolnicze. Pojęciem szerszym aczkolwiek ściśle związanym z pojęciem miasta jest "metropolia" oraz "rejon [...]

 Strona 1