Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Kozielska"

Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML

Czytaj za darmo! »

Etykieta spełniająca wymagania technologii IML (In mould labe- ling) jest etykietą wykonaną z odpowiedniego materiału, który ma właściwości istotne dla opakowań z tworzyw sztucznych. Naj- nowszym niewątpliwie osiągnięciem w zadrukowywaniu etykiet IML jest opracowanie technologiczne etykiet bezpiecznych dla środków spożywczych. Barbara Kozielska: New achievements in printing the IML labels. The label that meets the demands of the IML (In Mould Label- ling) technology is the label made of a suitable material that has the properties essential for plastics packaging. No doubt that the newest achievement in printing IML labels makes the technologi- cal elaboration of labels safe for foodstuffs. IML (In mould labeling) to wysoko zaawansowane technologicznie etykietowanie, które może mieć zastoso- wanie do opakowań z różnorodnych tworzyw sztucznych, a w szczególności z PP i PE w różnych ich modyfika- cjach. Etykieta, po wydrukowaniu na specjalnej folii polipropy- lenowej i wycięciu do dowolnego kształtu jest umieszcza- na przez ramię robota w otwartej formie. Następnie jest łączona z powierzchnią produktu wykonanego z tworzywa sztucznego w procesie formowania opakowania we wtry- skarce. Etykieta łączy się z opakowaniem w sposób cał- kowicie naturalny i staje się jednorodną częścią produktu końcowego. Poprzez zastosowanie odpowiednio skonstruowanych robotów można bardzo szybko i precyzyjnie podawać etykiety o różnych kształtach i wymiarach na opakowa- nia o różnej konstrukcji i wielkości. Początkowo możliwe było tylko etykietowanie w pojedynczych gniazdach formy wtryskowej, ale w miarę rozwoju tej technologii powstała możliwość etykietowania również w formach wielogniaz- dowych. [...]

 Strona 1