Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz ZYMONIK"

Polska Nagroda Jakości w świetle dotychczasowych edycji tego konkursu

Czytaj za darmo! »

11 listopada 2009 na Zamku Królewskim w Warszawie, jak co roku, wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w ramach konkursu Polskiej Nagrody Jakości (PNJ). Będzie to już 15 jubileuszowa edycja tego konkursu. W związku z tym warto przyjrzeć się doświadczeniom wynikającym z dotychczasowej jego organizacji i na tej podstawie sformułować uwagi na temat kierunków ewentualnych zmian i modyfikacji. Koncepcja PNJ (jak i innych nagród tego typu) od samego początku mieściła się w nurcie tzw. "miękkiego podejścia" do zarządzania jakością odpowiadającego filozofii TQM. Podejście to jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku było przeciwstawiane "podejściu twardemu" opartemu na normach ISO serii 9000 a także innych normach pochodnych. Po nowelizacji norm ISO serii 9000 w roku 2000 obserwuje się p[...]

Wiarygodność certyfikatów systemowych - problemy i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Błędy i patologie w procesie certyfikacji często wywołują skutek w postaci kwestionowania w ogóle idei znormalizowanych systemów zarządzania.Charakterystycznym wyróżnikiem zmian w podejściu do zarządzania organizacjami w drugiej połowie XX w., było powstanie znormalizowanych systemów zarządzania, najpierw w obszarze zarządzania jakością, a później także zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji czy odpowiedzialnością społeczną. Wszystkie te ustrukturyzowane rozwiązania miały swoje pierwotne źródło w normach systemowych ISO serii 9000. Już na samym początku stosowania tych norm przez różne organizacje, pojawił się problem obiektywnej weryfikacji wdrożonego systemu zarządzania. W tym celu w poszczególnych krajach zaczęły powstawać instytu[...]

 Strona 1