Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RENATA JEZIOR"

Utleniające sprzęganie metanu na tlenkowym katalizatorze wapniowo-sodowym modyfikowanym jonami chlorkowymi

Czytaj za darmo! »

Pozytywny wpływ obecności jonów chlorkowych w katalizatorze Na/CaO na efekty utleniającego sprzęgania metanu obserwowano przy ich względnie małych zawartościach, a konkretne efekty uzależnione były od temperatury reakcji. Istnieje optymalna zawartość (ok. 2% wag.) jonów chlorkowych w Na/CaO, przy której ogólna selektywność reakcji i selektywność tworzenia etanu osiągają najwyższe wartości,[...]

 Strona 1