Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Justyna WITKOWSKA"

Metoda Servqual w badaniach satysfakcji klientów usług ubezpieczeniowych

Czytaj za darmo! »

Metoda SERVQUAL została opracowana przez A. Parashurmana, L. Berry’ego, V. Zeithaml w końcu lat 80. XX wieku. Autorzy ci dokonali pomiaru postrzeganych usług (P - perception) i oczekiwań klienta (E - expectation). Metoda ta pozwala badać jakość oferty usługowej z punktu widzenia procesu decyzyjnego klienta, a także z perspektywy organizacji usługowej pojmując jakość usługi jako róż[...]

Pojęcie satysfakcji klienta

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele metod pomiaru satysfakcji klienta, jednak nie ma jednej uniwersalnej metody, która bez błędu zmierzyłaby emocjonalne reakcje człowieka.W warunkach coraz silniejszej konkurencji kluczowym problemem staje się utrzymanie pozyskanych już wcześniej klientów. Ich zaufanie do dostawcy oraz systematycznie powtarzane zakupy są wyrazem efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo [...]

Wpływ topografii powierzchni na odporność korozyjną stopu z pamięcią kształtu NiTi po procesie azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie DOI:10.15199/40.2016.4.4


  Stopy z pamięcią kształtu NiTi są coraz częściej stosowane w medycynie, jako implanty kostne lub kardiologiczne. Jednak ze względu na zjawisko metalozy, tj. migracji składników stopu do otaczających tkanek, są poddawane różnym obróbkom powierzchniowym w celu polepszenia odporności korozyjnej i biozgodności bez wpływu na ich specyficzne właściwości, czyli pamięć kształtu i nadsprężystość. W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań odporności korozyjnej stopu NiTi przed i po procesach azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 300°C. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono na próbkach o różnej topografii powierzchni. Badania odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej przeprowadzono w roztworze Ringera oraz Hanka w temperaturze 37°C. Wyniki uzupełniono badaniami chropowatości i morfologii powierzchni. Uzyskane wyniki wykazały wzrost odporności korozyjnej stopu NiTi po procesie azotowania. Zaobserwowano istotny wpływ chropowatości powierzchni na odporność korozyjną stopu NiTi bez i z warstwą azotku tytanu. Słowa kluczowe: stopy NiTi, azotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna, roztwory fizjologiczne Influence of surface topography on the corrosion resistance of NiTi shape memory alloy nitrided at low-temperature plasma process NiTi shape memory alloys are used for cardiological and bone implants. However on account of the metallosis effect, i.e. the migration of the alloy constituents into the surrounding tissues, they are submitted to various surface treatment processes in order to improve their corrosion resistance and biocompatibility, without affecting the shape memory properties that need to be maintained. Comparative studies on the corrosion resistance of NiTi alloys both prior to and after nitriding in low-temperature plasma at a temperature of 300°C are presented. Nitriding under glow discharge conditions was conducted on samples with varying surface roughness. E[...]

Modification of titanium and its alloys implants by low temperature surface plasma treatments for cardiovascular applications DOI:10.15199/28.2018.4.1


  1. INTRODUCTION Titanium and its alloys have been increasingly used in medicine as cardiological implants such as artificial heart valves, elements of heart assist devices, e.g. centrifugal pumps [1, 2]. This is so because of the advantageous properties of these materials, among which the high corrosion resistance, good mechanical properties accompanied by twice lower density compared to steel and CoCrMo alloys commonly used in medicine. However, the results of the investigations performed thus far show that the possibility of optimization of the mechanical and biological properties of titanium and its alloys by modifying their chemical and phase compositions or by subjecting them to various thermal or thermoplastic treatments have reached their upper limit. Meanwhile the request for implants increases and the requirements are directed towards the production of biomaterials that are safe in long-term use [3, 4]. Although currently new or modified titanium alloys are used for the manufacture of cardiological implants, a risk of complications still persists, chiefly due to the coagulation of blood in contact with the implant surface [5, 6]. In seeking the solution to this problem, the prospective methods seem to be surface engineering techniques which permit producing surface layers and coatings with precisely specified structure, chemical and phase compositions, porosity, surface topography, good adhesion to the substrate, and also high resistance to biological corrosion and friction properties which guarantee good biocompatibility. Surface engineering processes can also produce coatings that transfer anticoagulants. However, even in these techniques, some new problems arise. For example, clinical observations of titanium stents covered with a resorbable polymer coatings containing antithrombogenic drugs indicate that the migration and proliferation of smooth muscle cells of the blood vessel walls are enhanced and the regenerat[...]

 Strona 1