Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Markowska"

Zastosowanie outsourcingu w procesie komunikacji w organizacji

Czytaj za darmo! »

Dobra komunikacja dąży do ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności każdej organizacji. Proces komunikacji w organizacji zarówno w relacjach wewnątrz organizacji, jak i komunikacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem nabrał istotnego znaczenia (w wybranych aspektach determinującego) dla efektywnego funkcjonowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. W literaturze funkcjonuje wiele definicji procesu komunikacji. Uwzględniając zakres procesu komunikowania, można je zaprezentować następująco: Krystyna Wójcik (2001) przedstawia dwie definicje komunikacji: ,,Komunikowanie to społeczne działanie polegające na wymianie informacji między co najmniej dwoma członami instytucjonalnego systemu stosunków (społecznego, międzyludzkiego)" oraz ,,Komunikowanie to proces czasowo - prze[...]

 Strona 1