Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jan Gołębiewski"

Recykling materiałowy poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu konfiguracji układu uplastyczniającego wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej oraz parametrów procesu granulowania na właściwości regranulatu PET, a w szczególności na jego lepkość istotną. Badania te wykazały zależność jakości regranulatu PET od parametrów suszenia i rekrystalizowania płatków oraz od naprężeń ścinających, jakim jest poddawane tworzywo w [...]

Wpływ warunków procesu wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego na właściwości polipropylenu modyfikowanego napełniaczami nieorganicznymi

Czytaj za darmo! »

Badania wpływu przebiegu procesu wytłaczania dwuśli makowego współbieżnego na wybrane właściwości polipropylenu napełnianego proszkowymi napełniaczami nieorganicznymi wykonano na stanowisku badawczym wyposażonym w wytłaczarkę współbieżną typ 2T40W o długości ś i maków 45D, produkcji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu. Wyniki badań procesu technologicznego nape[...]

 Strona 1