Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan MACIĄG"

Międzynarodowe metodyki badań statystycznych działalności B+R oraz innowacji w świetle celów Strategii Lizbońskiej

Czytaj za darmo! »

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i innowacyjność jako strategiczne czynniki konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw i gospodarek narodowych, zostały dostrzeżone przez Unię Europejską i uznane w Strategii Lizbońskiej z 2000 r. za podstawowe priorytety długofalowego rozwoju społeczno - gospodarczego. Strategia Lizbońska, znowelizowana w 2005 r., zawiera trzy główne cele: budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności jako podstawy zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju UE oraz uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do inwestowania i tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy.1 Filarami społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW) są: działalność badawczo - rozwojowa (B+R), działalność innowa[...]

 Strona 1