Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł DOBSKI"

Identyfikacja kryteriów oceny jakości oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego

Czytaj za darmo! »

Objęte badaniem osoby wielokrotnie wskazywały, że ważne dla nich jest podmiotowe traktowanie w sklepie. Gwarantowanie wysokiej jakości zarówno produktu, jak i usługi, uważane jest za priorytetowe zadanie każdej organizacji. Troska o jakość nabrała szczególnego znaczenia wraz z rozwojem wymiany towarowej. Proces liberalizacji gospodarki polskiej wynikający między innymi z integracji z Unią Europejską stymuluje przedsiębiorstwa do zmiany systemów zarządzania. Zjawisko to dotyczy również działalności przedsiębiorstw handlowych. Proces globalizacji oraz prowadzenie działalności w ramach jednolitego rynku unijnego powodują konieczność przeformułowania celów i strategii działania przedsiębiorstw handlowych. Dodatkowo pojawia się konieczność innego postrzegania potrzeb i preferenc[...]

Ocena jakości oferty handlowej z perspektywy klienta indywidualnego

Czytaj za darmo! »

Sklep firmowy jest chlubą i wizytówką każdego zakładu. Oprócz wyposażenia i wystroju wnętrza sklepu ważna jest również fachowa obsługa, zwłaszcza w sklepie mięsnym. Na co zwracają uwagę klienci, co ich drażni, czego wymagają i oczekują robiąc zakupy. Te i wiele innych pytań zadał autor tego artykułu grupie osób mieszkających na terenie Poznania i zaopatrujących się tam w podstawowe artykuły spożywcze.Gwarantowanie wysokiej jakości zarówno produktu, jak i usługi uważane jest za priorytetowe zadanie każdej organizacji. Troska o jakość nabrała szczególnego znaczenia wraz z rozwojem wymiany towarowej. Upowszechnienie kontroli technicznej w przedsiębiorstwach przyczyniło się do wzrostu znaczenia jakości w organizacji. Problematyka jakości w zarządzaniu powinna być traktowana jako [...]

 Strona 1