Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz HOFMAN"

Kapitał intelektualny przedsiębiorstw zorientowanych projektowo - wyniki badań

Czytaj za darmo! »

Efektywność przekształcania wiedzy w aktywa intelektualne w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo jest podobna jak u przedsiębiorstw zorganizowanych funkcjonalnie. Wstęp W artykule poddano weryfikacji dwie hipotezy badawcze. Hipoteza numer jeden zakłada, że przedsiębiorstwa zorientowane projektowo z racji swej działalności tworzą oraz pomnażają kapitał intelektualny. Kapitał intelektualny powinien być zidentyfikowany, mierzony i zarządzany w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa, zaś organizacje zorientowane projektowo w związku ze specyfiką swojej działalności w znacznym stopniu akumulują oraz pomnażają aktywa intelektualne. Hipoteza numer dwa zakłada, że przedsiębiorstwa zorientowane projektowo gromadzą większe zasoby kapitału intelektualnego niż przedsiębiorst[...]

Rola i funkcje zarządzających procesami w systemie przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Powołanie funkcji zarządzającego procesem zmienia sposób funkcjonowania i działania przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami - aspekty teoretyczne Skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszym, zmiennym i dynamicznym otoczeniu jest jednym z elementów osiągania przewagi konkurencyjnej. Znamy dziś wiele koncepcji zakładających poprawę skuteczności i efektywności działania [...]

 Strona 1