Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Eliza JARYSZ KAMIŃSKA"

Nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym jako element systemu zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Nadzór nad sprzętem pomiarowo-kontrolnym jest jednym z elementów systemu zarządzania jakością. Nadzór ten obejmuje wszystkie działania podejmowane od chwili wprowadzenia sprzętu pomiarowo- kontrolnego do użytku, a zakończone w momencie wycofywania go z eksploatacji. Należy pamiętać, że nadzór ten ma zastosowanie nie tylko przy pomiarze poszczególnych części, czy podczas kontroli końcowej c[...]

Unijne uregulowania prawne dotyczące przyrządów pomiarowych a zarządzanie jakością

Czytaj za darmo! »

Podczas wdrażania systemu każdy przedsiębiorca musi uwzględnić wymagania prawne i wytyczne tożsame z wymaganiami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia.Dla nieograniczonego przepływu towarów na rynku europejskim niezbędne są jednakowe wymagania techniczne wobec wyrobów. Ujednolicenie, czyli harmonizacja przepisów tak, aby były one jednakowe na całym obszarze Unii Europejskiej ułatwia wymia[...]

 Strona 1