Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB POGOCKI"

Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw energetycznych

Czytaj za darmo! »

PROGRAM komputerowy Audytor OZC w wersji 4.5 Pro został wyposażony w moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Podczas wykonywania świadectwa energetycznego, program umożliwia wykorzystanie opisu budynku, wprowadzonego wcześniej w celu obliczenia obciążenia cieplnego do projektu instalacji c.o. lub określenia sezonowego zapotrzebowania na energię pod kątem audytu energetycznego. Jeśli dysponujemy odpowiednim plikiem z powyższymi danymi, to sporządzenie świadectwa sprowadza się do uzupełnienia wymaganych danych. Jeśli jednak taki plik danych nie jest dostępny, to można zastosować uproszczony opis bryły budynku bez podziału na poszczególne pomieszczenia. Kolejność czynności w zależności od dostępności pliku z danymi pokazano na rys. 1. nowyc[...]

 Strona 1