Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Eberhard Makosz"

Trudny sezon dla zakładów przetwórstwa owocowego

Czytaj za darmo! »

Dobrze znane są skutki szkód przymrozkowych w polskich uprawach sadowniczych. Niska temperatura od -3 do -8°C zniszczyła większość kwiatów i częściowo zawiązków. Bezpośrednio po przymrozkach powszechny był pogląd o katastrofie w naszym sadownictwie. Opinie o wielkości uszkodzeń były różne i przewidywały straty od 0 do 100%. Straty te wyceniono na co najmniej 70-80% w stosunku do ubiegłoroczny[...]

Wnioski podjęte na posiedzeniu Komitetu ds. Owoców i Warzyw przy Radzie Gospodarki Żywnościowej 25 lipca 2007 r.

Czytaj za darmo! »

1. Ocena aktualnej sytuacji rynku owoców miękkich w kraju (przy ocenie korzystano z opracowań Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych i zespołu szacunkowego kierowanego przez dr Bożenę Nosecką). Truskawka. Zbiory w 2006 r. - 194 tys. t, w bieżącym roku ok. 120-130 tys. t. Przyczyny mniejszych zbiorów to uszkodzenia przymrozkowe kwiatów, porażenie owoców przez szarą pleśn, wysoka temperatura i n[...]

Surowiec dla przetwórstwa owocowego

Czytaj za darmo! »

Rok 2007 można zaliczyć do wyjątkowo anormalnego dla naszego sadownictwa i przetwórstwa owocowego. Zbiory były wyjątkowo małe, zwłaszcza owoców przemysłowych, a ceny wysokie, zarówno owoców, jak i koncentratów. Wielkość zbiorów ważniejszych gatunków owoców w 2006 r. i prognoza Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych na 2007 r. były następujące [tys. t]:Bardzo małe były zbiory jabłek i owoców czarn[...]

Zapasy jabłek w wybranych krajach Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

W Brukseli działa organizacja EUROFEL, która od ok. 10 lat od listopada do czerwca gromadzi i publikuje informacje o stanie zapasów jabłek i gruszek, głównie w krajach Unii Europejskiej. Od dwóch lat dostarczam szacunki zapasów polskich jabłek i gruszek. Swoje informacje opieram na danych uzyskiwanych od ok. 40 producentów jabłek. Zapasy jabłek w dniu 1 grudnia w latach 2006 i 2007 obrazują l[...]

Stan upraw sadowniczych i wstępna ocena zbiorów owoców w Polsce i Europie

Czytaj za darmo! »

Tegoroczna zima była łagodna; nie stwierdzono szkód spowodowanych mrozem w uprawach sadowniczych w Polsce i w wielu krajach europejskich. Początek wegetacji roślin sadowniczych przebiegał normalnie, a ich dalszy rozwój odbywał się podobnie w całej Europie. W połowie kwietnia od Krasnodaru aż do zachodniej Europy jabłonie były w fazie zielonego pąka, tylko w południowym Tyrolu i Francji w pełni[...]

Prognoza zbiorów jabłek i aktualne ceny skupu w Europie

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w całej Europie zbiory jabłek wynosiły około 15 mln t, a w tym roku mogą być większe o 1 mln t. Liczby w tabeli 1 obrazują zbiory jabłek w starych krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2007 oraz prognozę na rok 2008. Średnio dla 11 krajów zbiory jabłek mogą być mniejsze o 7%. Inna sytuacja jest w nowych krajach UE (tab. 2). Przewiduje się dwukrotny wzrost w stosunku do 2007 r. P[...]

Owoce dla przemysłu przetwórczego

Czytaj za darmo! »

Pod względem zagospodarowania owoców nasz kraj istotnie się różni od krajów z rozwiniętym sadownictwem. W Polsce wysoki jest udział owoców przemysłowych, zagospodarowanych przez krajowy przemysł przetwórczy. W tabeli 1 zestawione liczby obrazują szacunkowy udział owoców przemysłowych 5 podstawowych gatunków. Jest niższy, niż w poprzednich latach, jabłek i truskawek o 10-15%, a wiśni i maliny o ok. 5%, bez większych zmian owoców porzeczki czarnej. Ten wysoki udział owoców przemysłowych świadczy o ważnej roli przetwórstwa owocowego w naszym sadownictwie. W 2009 r. wartość produkcji owoców przemysłowych tych 5 gatunków może wynieść ok. 1,5 mld złotych, a owoców deserowych 2,5 mld złotych. Trzeba jeszcze podkreślić, że w żadnym z krajów Unii Europejskiej nie ma tak wysokiego udziału[...]

Razem ochrońmy bazę surowcową przetwórstwa owocowego

Czytaj za darmo! »

Po II wojnie światowej w naszym kraju zaczął się dynamiczny rozwój przetwórstwa owocowego. Na początku lat 60., z inicjatywy inż. Tadeusza Barzyka, prezesa Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, rozpoczęto budowę zakładów i bazy surowcowej. Powstało dobrze znane przedsiębiorstwo Hortex i Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego, później także zakłady przetwórstwa spółdzielczości wiejskiej Samopomoc Chłopska. W rozwoju zakładów i produkcji przetworów nie tylko w Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego wielką rolę odegrał dr inż. Janusz Berdowski, do dziś czynnie uczestniczący w rozwoju krajowego przetwórstwa owocowego. Podstawowym warunkiem rozbudowy zakładów przetwórstwa owocowego był rozwój bazy surowcowej. Szczególnie duży wkład pracy w rozwój bazy wniosła Spółdzielczość Ogrodnicza i Zjednoczenie Przemyślu Owocowo-Warzywnego. Zachęcano rolników i sadowników do produkcji owoców dla przemysłu przetwórczego. Pomagano w tym w różny sposób, głównie przez regularne szkolenia fachowe i to na szeroką skalę. Pokrywano część kosztów w zakładaniu i prowadzeniu zarówno sadów, jak i plantacji. Organizowano liczne i różne spotkania dla producentów, na których wzajemnie informowano się o swoich problemach. Wytworzyła się ścisła więź i partnerska współpraca między producentami owoców a zakładami przetwórczymi. Miało to wielki wpływ na szybki rozwój bazy surowcowej. W tej działalności ważną rolę odgrywały także Koła Plantatorów oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw dla Przemysłu. W rozwój bazy surowcowej wielki wkład wniosła polska nauka sadownicza. Badano i wprowadzano do produkcji nieznane dotychczas odmiany, szczególnie przydatne do produkcji przetworów, zwłaszcza mrożonek. Efektem tej wszechstronnej działalności różnych instytucji i os[...]

Wczoraj, dziś i jutro polskiego jabłka


  W polskim sadownictwie od wieków najważniejszym gatunkiem drzew owocowych jest jabłoń. Jej udział w produkcji sadowniczej przekracza 70%. Bogate też są tradycje uprawy jabłoni. Pierwsze sady zakładano w XI w. w ogrodach klasztornych. W ciągu wieków zaszły duże zmiany w typach sadów jabłoniowych i w wielkości produkcji jabłek. Typy sadów W Polsce wyróżniły się trzy okresy rozwoju sadów jabłoniowych. Pierwszy okres dynamicznego rozwoju to okres dużych, wysokopiennych drzew w latach 1918-1960. Z odmian dominowały 'Piękna z Boskoop', 'Renety Kulona' i 'Landsberska', 'Malinowa Oberlandzka' i 'Kosztela'. Były to małe, głównie przydomowe, sady z małymi plonami. Od 1960 r. Instytut Sadownictwa w Skierniewicach opracował i wdrożył nowy typ sadu z drzew niskopiennych. Dominowały odmiany 'Mc Intosh', 'Cortland', 'Lobo', 'Jonagold' i 'Idared'. Powierzchnia sadów była większa, przeważały z powierzchnią do 2 ha, a były już i z powierzchnią ok. 10 ha. Zaczęła się specjalizacja w produkcji jabłek. Średnie plony wahały się od 15 do 20 t/ha. Ogólna powierzchnia sadów wzrosła ze 120 tys. do 170 tys. ha. Od 2000 r. zaczęto wymieniać sady niskopienne na karłowe. [...]

Sytuacja na rynku jabłek przemysłowych i ZSJ w Polsce i na świecie

Czytaj za darmo! »

Jabłka deserowe, które nie spełniają wymagań jakościowych, są kierowane do przemysłu. Produkuje się z nich głównie zagęszczony sok jabłkowy. W artykule przedstawiono sytuację na rynku jabłek przemysłowych i zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce i na świecie. Jabłka przemysłowe na świecie Udział jabłek przemysłowych w ogólnej produkcji jest najmniejszy w południowym Tyrolu (8%), zaś największy w starych sadach wschodnioeuropejskich (ok. 70%). Według różnych danych i szacunków, światowa produkcja jabłek przemysłowych wynosi ok. 10 mln t (15% ogólnej produkcji). Największa jest w Chinach (ok. 6 mln t), gdzie stanowi ok. 24% produkcji jabłek. W przeliczeniu na mieszkańca jest to tylko 4,5 kg. Prawdopodobnie w najbliższych latach w Chinach wzrośnie udział jabłek przemysłowych, w związku ze wzrostem wymagań jakościowych wobec jabłek deserowych. W państwach Unii Europejskiej (oprócz Polski) jabłka przemysłowe stanowią ok. 17% ogólnej produkcji (1,2 mln t), z wyraźną tendencją spadkową. W Europie Wschodniej[...]

 Strona 1  Następna strona »