Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Zajszły-Turko"

Products of catalytic oxyethylation of lard triglyceride fractions. Produkty katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego


  Six com. lard fractions were catalytically oxyethylated with oxirane at 185°C under pressure for 30 min (add. no. 30- 50) and analyzed for chem. compn. (content of polyoxyethylene glycols), mol. mass and I no. The product showed better applicability in cosmetic and pharmaceutical industries than the com. available ref. polysorbates. Badano produkty katalitycznego oksyetylenowania triglicerydów smalcu wieprzowego (Adeps suillus FP VII-VIII) metodami chromatografii HCLP i GCP w porównaniu z polisorbatami typu Tween jako produktami referencyjnymi. Oznaczono dyspersję mas cząsteczkowych i zawartości polietylenoglikoli (PEG) oraz liczbę jodową produktu. Produkty oksyetylenowania triglicerydu zawierają znacznie mniejszą (a w niektórych przypadkach prawie śladową) ilość PEG w porównaniu z Tweenami, a także zachowują w strukturze wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, o czym świadczy wartość liczby jodowej. Liczba cząsteczek wody, tworzących wraz z hydrofilowymi segmentami [CH2CH2O] surfaktanta palisadową warstwę miceli (ns/H2O) potwierdza istotne zróżnicowanie tych warstw, powstających na bazie oksyetylenowanych triglicerydów o liczbie ugrupowań oksyetylenowych 30-50, co zwiększa możliwości solubilizacyjne ich wodnych roztworów. Przeprowadzone dotychczas prace nad produktami katalitycznego oksyetylenowania frakcji triglicerydów wydzielonych z farmakopealnego smalcu wieprzowego (Adeps suillus FP VII-VIII) o średniej deklarowanej zawartości segmentów oksyetylenowych (OCH2CH2) 30-50 umożliwiły, poprzez przeprowadzenie badań porównawczych, oszacowanie potencjalnej przydatności tych pochodnych jako substancji pomocniczych w technologii modelowych produktów kosmetycznych i farmaceutycznych1-3). Niezwykle istotny i obiecujący dla projektowanego kierunku aplikacji okazał się potwierdzony analizą chromatograficzną (HPLC/GPC) fakt, że [...]

 Strona 1