Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Damian Żabicki"

Wyłączniki i gniazda DOI:


  Osprzęt elektroinstalacyjny w postaci wyłączników i gniazd to podstawowe elementy, za pomocą których można obsługiwać instalację elektryczną. Odpowiednie wyłączniki dobiera się pod względem funkcjonalnym i estetycznym.Za podstawę oferty można uznać osprzęt podtynkowy. Dostępne na rynku rozwiązania w tym zakresie pozwalają na skonfi gurowanie dowolnego zestawu w jednej ramce. W niektórych modelach korpusów łączników przewidziano szybkozłącza, dzięki czemu możliwy jest szybki, a zarazem prosty montaż i demontaż torów prądowych. Do zacisków można podłączyć przewód o średnicy od 0,75 do 2,5 mm2. Niektóre programy podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego pozwalają na montaż bazujący na uniwersalnym uchwycie montażowym, który jest przeznaczony do płyt kartonowo-gipsowych oraz ścian murowanych. Dostępne są także uchwyty uniwersalne. Istnieje możliwość zastosowania puszek wielokrotnych oraz mocowań w pionie i poziomie. Interesujące rozwiązanie stanowią puszki, w których przewidziano większą przestrzeń na okablowanie, dzięki czemu montaż jest znacznie łatwiejszy. Niektóre uchwyty uniwersalne wyposażono w osłonę, która chroni mechanizm przed zabrudzeniem gipsem lub farbą. Można je instalować przy użyciu wkrętów lub pazurków. Dzięki zastosowanej przegrodzie, którą można wyjąć, istnieje możliwość użycia modułowej budowy lub zamocowania gniazda zespolonego. Również w zakresie gniazd pojawiło się wiele interesujących rozwiązań. Jednym z nich są gniazda instalowane w podłodze, które umożliwiają zasilanie urządzeń oddalonych od ściany. Konieczne jest wtedy zamontowanie specjalnych puszek. Wysokość gniazdka - jeżeli wtyczka nie jest podłączona - nie przekracza poziomu podłogi. Osprzęt natynkowy Osprzęt elektroinstalacyjny natynkowy nie wymaga puszki podtynkowej, bowiem montaż odbywa się bezpośrednio na ścianie, najczęściej przy użyciu adapterów natynkowych. Poszczególne elementy osprzętu można montować w ramkach 1-, 2-, [...]

Automatyka budynkowa - BMS DOI:


  Nowoczesne systemy automatyki integrują instalacje elektryczne stosowane w domach. Jako główną zaletę takich rozwiązań wymienia się przede wszystkim oszczędności energii. Z tego powodu systemy inteligentnego budynku są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w nowoczesnych domach, lecz także w obiektach handlowych i przemysłowych.Dzięki systemom automatyki budynkowej BMS (ang. Building Management System) największe korzyści zyskuje się poprzez odpowiednie sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją w budynku. Chodzi tutaj o podział domu na strefy grzewcze. W każdej z nich temperatura sterowana jest oddzielnie. W pomieszczeniach, w których użytkownicy nie przebywają, system w sposób automatyczny obniży temperaturę o kilka stopni Celsjusza. Praktycy szacują, że w typowej instalacji grzewczej straty energii w dużej mierze wynikają ze zbędnego ogrzewania pomieszczeń. Przykładowo, obniżenie temperatury grzania o 1 ºC zapewni oszczędności w ogrzewaniu wynoszące 6-10%. W odniesieniu do klimatyzacji oszczędności energii mogą być jeszcze większe. Integracja systemów Za podstawową funkcję inteligentnego budynku uznaje się integrowanie systemów z obszarów, które są monitorowane. W zależności od funkcjonalności oraz przeznaczenia systemu integrowaniu podlega wiele aspektów funkcjonowania budynku, takich jak: system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych, system kontroli dostępu, system pogodowy, urządzenia audio-wizualne, a także ochrona przeciwpożarowa oraz sterowanie wentylacją, klimatyzacją i fi ltracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność. Systemy BMS mogą integrować również system zasilania UPS, sterowanie ogrzewaniem, sieć teleinformatyczną, a także sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp. Ponadto inte[...]

Serwonapędy - budowa i przykłady zastosowania DOI:


  Serwonapędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających precyzyjnej regulacji ruchu obrotowego. Taką możliwość zyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników elektrycznych w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami sterującymi.Serwonapędy to przetwornice częstotliwości, które stosuje się nie tylko do regulowania prędkości, lecz także do ustalania kąta serwosilników. Takie napędy bazują na technologii bezszczotkowej z magnesami trwałymi na wirniku, przy zasilaniu napięciem przemiennym. W typowym serwonapędzie można wyróżnić trzy elementy. Jest to urządzenie wykonawcze, czyli np. silnik, oraz regulator lub sterownik odpowiedzialny za realizowanie określonego algorytmu. Nie bez znaczenia pozostaje także element sprzężenia zwrotnego przeznaczony do odczytu aktualnej pozycji silnika - enkoder, rezolwer lub tachometr. Serwonapędy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest nie tylko pozycjonowanie, lecz także wysoka dynamika ruchu oraz szerokie możliwości w zakresie regulacji. Stąd też serwonapędy są nieodzownymi elementami budowy linii produkcyjnych oraz obrabiarek CNC. W zależności od modelu i przeznaczenia silnika prostownik może być zasilany napięciem jedno- lub trójfazowym. Stopień pośredni to kondensator oraz ewentualnie dławik. Z kolei falownik odpowiada za wytwarzanie napięcia wyjściowego. Przeznaczenie serwonapędów Serwonapędy są odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie coraz to większych wymagań użytkowników maszyn w odniesieniu do ich wydajności, powtarzalności i niezawodności. To właśnie dlatego dynamicznie wzrasta liczba stosowanych serwonapędów przez producentów maszyn. Rozwiązania, które zadecydowały o dużej popularności serwonapędów, to przede wszystkim bardzo szybkie, precyzyjne sterowanie poprzez dedykowane sieci komunikacyjne pomiędzy serwonapędem a sterownikami typu "Motion Controller", integracja sterowania logiką maszyny (PLC) ze sterowaniem ruchem i [...]

Instalacje odgromowe obiektów budowlanych DOI:


  Nie ma wątpliwości co do tego, że wyładowania atmosferyczne mogą być niebezpieczne dla człowieka i obiektów budowlanych. Stąd też konieczny jest montaż odpowiednich instalacji odgromowych.Instalacja odgromowa (ang. Lightning Protection System - LPS) to system, który ma za zadanie zapewnienie ochrony obiektów przed porażeniami wynikającymi z wyładowań piorunowych. Ochrona odgromowa jest konieczna w budynkach o powierzchni ponad 500 m² i wysokości przekraczającej 15 m. Taki rodzaj instalacji należy również przewidzieć w obiektach, które są zbudowane z materiałów łatwopalnych. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość. Istotną rolę odgrywa również położenie obiektu - budynki wysokie i zlokalizowane na wzniesieniach są bardziej narażone na wyładowania atmosferyczne. O ile nie mamy wpływu na wyładowania atmosferyczne, o tyle mamy na parametry techniczne instalacji odgromowej - na materiały, z jakich jest ona wykonana oraz na rozmieszczenie poszczególnych elementów ochrony. Istotny wpływ na bezpieczeństwo odgromowe ma również materiał, którym pokryto dach. Nie mniej ważna jest lokalizacja budynku. Chodzi przede wszystkim o zabudowę z dala od drzew czy też na znacznych wzniesieniach. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej Urządzenia elektroniczne pracujące w obszarze działania sygnałów wywołanych przez wyładowania piorunowe oraz przepięcia są narażone na wpływy udarów. Udary tego typu cechują się różnym kształtem i wartościami szczytowymi. Z tego powodu zakłada się wydzielanie w obiekcie stref, w których dopuszczalne jest wystąpienie przepięć o określonych amplitudach:  strefa 0A - obejmuje urządzenia lub systemy elektroniczne pracujące w miejscach narażonych na bezpośrednie uderzenie pioruna. Stwarzający zagrożenia prąd piorunowy osiąga wartość 200 kA w 10 ms. Czas do półszczytu prądu może wynosić 350 ms. Zagrożenie tego typu dotyczy urządzeń technicznych, które[...]

Technologie bezprzewodowe stosowane w przemyśle DOI:


  W nowoczesnych fabrykach procesy produkcyjne z reguły nadzorowane są przez systemy automatyki. Stąd też kluczową rolę odgrywają sprawne i bezpieczne systemy wymiany danych. W wielu aplikacjach wykorzystuje się technologie bezprzewodowe.Próbując sklasyfi kować używane w przemyśle systemy bezprzewodowej transmisji danych, na uwadze trzeba mieć przede wszystkim kryterium zasięgu, funkcje systemu, a także pasma częstotliwości i zastosowanie. W kontekście zasięgu należy wymienić systemy małego zasięgu (IrDA, Bluetooth, Wibree (Bluetooth Ultra Low Power), średniego zasięgu (HomeRF, WiFi (802.11), ZigBee) oraz dużego zasięgu (radiomodemy, sieci telefonii komórkowej GSM). Z kolei uwzględniając funkcje systemu bezprzewodowego, trzeba podkreślić transmisję danych cyfrowych (radiomodemy), transmisję danych cyfrowych i sygnały akustyczne (sieci telefonii komórkowej GSM), a także telemetrię (np. zdalne systemy pomiarowe), telemechanikę (np. zdalne sterowanie) oraz zastąpienie z różnych powodów kabli/ wiązek kabli miedzianych, kabli optycznych - IrDA, Bluetooth, HomeRF, WiFi (802.11), radiomodemy. Systemy bezprzewodowej transmisji danych różnią się między sobą pasmem częstotliwości. Może być ono bowiem licencjonowane (np. operatorzy sieci komórkowych) lub nielicencjonowane (np. pasmo ISM - ang. Industrial, Scientifi c, Medical). Nie mniej ważne jest zastosowanie systemów - np. systemy bezpieczeństwa, systemy alarmowe, zdalny dostęp do urządzeń, sterowanie, a także monitorowanie procesów, instalacji i produktów. Systemy GSM/GPRS W rozproszonych systemach telemetrii bardzo często zastosowanie znajdują systemy wymiany danych bazujące na technologii GSM/GPRS. Dane mogą być wtedy przekazywane za pomocą wiadomości SMS lub e-maili poprzez operatorów telefonii komórkowej. Dostępne na rynku modemy GSM/GPRS wyposaża się w wejścia cyfrowe, wejścia licznikowe, wejścia i wyjścia analogowe oraz porty do podłączenia kamery. W przemysłow[...]

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia DOI:


  Za podstawę w zakresie aparatury łączeniowej niskiego napięcia można uznać styczniki. Warto również wspomnieć o przekaźnikach, wyłącznikach nadprądowych oraz akcesoriach do wyłączników nadprądowych. Wiele instalacji elektrycznych nie obejdzie się bez odpowiednich złączek i zacisków oraz głowic kablowych.Styczniki Nazywane są także elektrycznymi łącznikami stycznikowymi i stanowią nieodzowny element wielu instalacji elektrycznych. Stosuje się je do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych zarówno podczas normalnej pracy urządzeń, jak i przy przeciążeniach. Styczniki wykonane są z komponentów, które mogą przewodzić prądy główne oraz mechanizmu wyzwalającego przełączenie. Posiadają rdzeń ruchomy, rdzeń nieruchomy, cewkę elektromagnesu, styki główne i styki pomocnicze. Styczniki mają możliwość dołączania mechanicznego dodatkowych styków pomocniczych zwiernych i rozwiernych. Styczniki wyróżnia duża zdolność do częstego otwierania/ zamykania i jednoczesnego sterowania zdalnego. Wykorzystuje się je do załączanie obwodów silnikowych, urządzeń modułowych, a także wentylatorów, lamp, syren, pomp i grzałek. Niejednokrotnie uwzględnia się je w instalacjach odpowiedzialnych za załączanie większych styczników. Styczniki przeznaczone są głównie do zdalnego łączenia trójfazowych obwodów prądu przemiennego w warunkach określonych kategorią użytkowania AC-3 i AC-4 (łączenie silników klatkowych). Można je stosować również do łączenia silników pierścieniowych (kategoria AC-2) lub urządzeń grzejnych (kategoria AC-1). Oprócz styczników prądu przemiennego dostępne są styczniki prądu stałego. Mają one napęd elektromagnesowy lub pneumatyczny, przy czym zarówno elektromagnesy, jak i elektrozawory sterowane są prądem stałym. Mają zastosowanie przede wszystkim w trakcji kolejowej i tramwajowej. Styczniki dzielą się na: elektromagnetyczne, mechaniczne i pneumatyczne. Przy dobrze styczników w projektach elektrycznych n[...]

Systemy tras kablowych DOI:


  W praktyce czas montażu jest ważnym czynnikiem decydującym o wykorzystaniu konkretnego rozwiązania w zakresie trasy kablowej. Oprócz tego prostota instalacji oraz wysoka jakość materiału i wykonania stanowią główne zalety tras kablowych.Zatrzaskowy system połączeń Umożliwia błyskawiczny montaż poszczególnych komponentów bez użycia narzędzi i innych elementów. Wykorzystanie specjalnego klipsu łączeniowego pozwala na zachowanie ciągłości metalicznej. Dzięki zastosowaniu dodatkowej perforacji uzyskano zwiększenie wytrzymałości konstrukcji w porównaniu do standardowej powierzchni. Pozwala to na dobór elementów o mniejszej grubości ścianki przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów materiału. Dzięki różnorodności materiałów (stal ocynkowana metodą: Sendzimira, zanurzeniowo, elektrolitycznie, stal nierdzewna, stal ognioodporna) i typów, trasy kablowe mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w instalacjach przemysłowych. Warto podkreślić, że na rynku oferowane są darmowe programy, które wspierają proces projektowania trasy kablowej. Tym sposobem zyskuje się szybkie zestawienie ilości, które jest sporządzone zgodnie z wytycznymi, oraz precyzyjne informacje łącznie z cenami. Przydatne rozwiązanie stanowi obliczanie przekroju użytecznego przy użyciu opcji ręcznego wprowadzania wypełniania kablami oraz automatyczne obliczanie obciążenia standardowych konstrukcji podwieszanych. W programach tego typu zazwyczaj przewiduje się zintegrowaną bazę produktów konkretnego producenta systemu. Niejednokrotnie uwzględniane są automatyczne funkcje opisywania. Koryta kablowe Oferta w zakresie koryt kablowych jest bardzo obszerna, dlatego też elementy tego typu można nabyć w różnych kształtach i rozmiarach. Organizowanie przewodów wewnątrz korytka poprawiają uchwyty. Korytka "mini" charakteryzują się wysuwanymi pokrywami lub umocowanymi zawiasowo. Korytka dostępne są także [...]

Systemy dystrybucji mocy DOI:


  Na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania w zakresie systemu dystrybucji energii należy uwzględnić przede wszystkim stopień rozbudowy infrastruktury. Pozwoli to dobrać obciążalność prądową oraz liczbę i rodzaj gniazd dystrybucyjnych.W razie potrzeby można zastosować monitorowanie i zarządzanie systemem dystrybucji energii. Odpowiednie rozwiązania znajdą zastosowanie w mniejszych instalacjach, a inne w rozbudowanych systemach, które są rozproszone i właśnie w tym drugim przypadku warto wykorzystać systemy zarządzalne. System typu rack 19" Specjalne rozwiązania zaprojektowane z myślą o szafach rack w systemie 19 cali pozwalają na wykonanie przejrzystego i bezpiecznego zasilania sprzętu. Chodzi tu przede wszystkim o listwy dystrybucji energii, przy czym odpowiednie rozwiązanie w tym zakresie dobiera się ściśle pod kątem konkretnej aplikacji. Najczęściej zastosowanie znajdują listwy z wtykami uniwersalnymi (16 A, 250 V, DIN 49441) lub wtykami C14 (10 A, 250 V, IEC 320). Różna może być również liczba gniazd - 6, 7, 9 itd. Na rynku oferowane są również listwy wyposażone w gniazda C13 (10 A, IEC 320). W nowoczesnych listwach uwzględnia się szereg zabezpieczeń, które chronią zasilany sprzęt. Przykładem może być listwa z modułem przeciwprzepięciowym. W takim rozwiązaniu prąd przepięciowy (8/20 μs) wynosi 8 kA, a napięcie do 1 kV. Sygnalizacja optyczna informuje o poprawności pracy modułu. W zależności od wersji listwy wykonuje się z tworzywa sztucznego lub metalu, np. anodowanego aluminium. Typowa listwa ma wysokość 1 U oraz 1,4 U. Przed przeciążeniem chroni bezpiecznik zabezpieczony zaślepką. Odpowiednia lampka informuje o obecności na listwie napięcia zasilania. Wybór listwy do szafy rack powinien uwzględniać również maksymalną obciążalność prądową. W zależności od potrzeb moc listwy może przekraczać 4 kW przy prądzie o wartościach 10 A i 16 A. Różny może być sposób montażu listwy, czyli pion[...]

Systemy załączania rezerwy DOI:


  Pozwalają na automatyczne przełączanie źródła zasilania energią elektryczną z podstawowego na rezerwowe. Zastosowanie układów tego typu obejmuje przemysł, obiekty użyteczności publicznej, szpitale oraz inne miejsca, gdzie wymaga się ciągłości zasilania.Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) odpowiadają za zapewnienie ciągłości zasilania kluczowych odbiorników energii elektrycznej. W szczególności realizowane jest przełączenie zasilania pomiędzy źródłem energii podstawowym a rezerwowym. Istotną rolę odgrywa przy tym przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe i możliwość dopasowania czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielniach nadrzędnych oraz nastaw czasowych zabezpieczeń. Trzeba mieć przy tym na uwadze możliwość zablokowania automatyki SZR w celu przeprowadzenia przeglądów rozdzielni. W razie potrzeby można ręcznie sterować stycznikami oraz wykorzystać wzajemne blokady elektryczne i mechaniczne styczników przed załączeniem źródeł do pracy równoległej. Przydatna jest sygnalizacja optyczna obecności prawidłowych źródeł napięć i załączenia styczników. Ponadto systemy automatycznego załączania rezerwy wykrywają nie tylko braki, lecz także spadki napięcia zasilania głównego, zatem pozwalają na ograniczenie wpływu zakłóceń zwarciowych z jednoczesnym zmniejszeniem mocy zwarciowej na linii elektroenergetycznej. Normy i przepisy Oferowane na rynku systemy załączania rezerwy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i dyrektyw. Chodzi przede wszystkim o Dyrektywę Rady z 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa - 7323/EEC) oraz Dyrektywę Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej - 89/336/EEC. Ważna jest[...]

System zasilania awaryjnego DOI:


  Typowy zasilacz UPS w pierwszej kolejności dostarcza napięcie z sieci elektroenergetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego wewnętrzne podzespoły zasilacza mają za zadanie nadal dostarczyć energię elektryczną do odbiorników. Ważne jest przy tym szybkie przełączenie zasilania, tak aby nie doszło do przerwy w pracy zasilanych urządzeń.Zasilacz UPS (ang. uninterruptible power supply) składa się z przekształ tników, ł ączników i urządzeń do magazynowania energii, np. akumulatorów, tworzących źródło energii utrzymujące ciągłość zasilania odbiornika w przypadku awarii wejściowego źródła zasilania. W zasilaczu UPS energia jest magazynowana w postaci elektrochemicznej w specjalnych bateriach lub w formie kinetycznej z wykorzystaniem kół zamachowych, a w celu jej przekształcenia stosowane są statyczne elektroniczne konwertery. Oferowane na rynku zasilacze UPS charakteryzują się przede wszystkim pojemnymi i trwałymi akumulatorami. Najczęściej są one produkowane w technologii AGM lub żelowej. Ponadto stawia się na technologie zapewniające eliminowanie zakłóceń występujących w sieciach elektroenergetycznych. Budowa modułowa W nowoczesnych zasilaczach UPS stawia się na budowę modułową. Tym sposobem kompletny zasilacz bazuje na panelach, czyli modułach. Z kolei w każdym module jest własna jednostka CPU (ang. Central Processing Unit), prostownik, falownik i ładowarka baterii. Istotną rolę odgrywa obejście serwisowe oraz panel sterowania. Należy podkreślić, że w takim rozwiązaniu nie wystąpią pojedyncze punkty awarii. Jeżeli będzie konieczna wymiana lub zainstalowanie kolejnych lub innych modułów, to nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych połączeń kablowych. Ponadto wszelkie czynności serwisowe można przeprowadzić nawet wtedy, gdy urządzenie jest załączone. Stąd też w takiej konstrukcji zasilaczy nie ma jednostki o charakterze nadrzędnym (Master). Wynika to stąd, że każdy moduł może być urządzeniem nad[...]

 Strona 1  Następna strona »