Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Maślińska-Solich"

Gliwickie Seminarium Polimerowe'95

Czytaj za darmo! »

21 września 1995 r. w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się Seminarium Polimerowe'95, zorganizowane przez trzy placówki naukowo- badawcze: Katedrę Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach oraz Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach. Patronat nad obradami objęła Sekcja Polimerów Pol[...]

Heterogenne katalizatory głębokiego utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Sprawdzono efekty działania manganowych i kobaltowych katalizatorów heterogennych w procesie utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej. Katalizatory otrzymano przez wytworzenie polimerycznych kompleksów jonów Mn2+ bądź Co2+ lub w wyniku osadzenia jonów Mn2 + na powierzchni nośnika zeolitowego. Nośnikami były zeolity typu 13 X oraz matryce kopolimerów bezwodnika maleinowego i terpen[...]

 Strona 1