Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Fabiola Bubela"

we Wrocławiu Effect of mineral-organic feed additives on the content of elements in raw egg material. Wpływ mineralno-organicznych preparatów paszowych na zawartość pierwiastków w surowcu jajczarskim


  Four mineral-org. feed additives were produced of humic materials, herbs, alfalfa and glycerol by using exothermic reactions of CaO hydration and administred to laying hens. The homogenized egg mass was studied for content of elements by flame at. absorption spectroscopy. The contents of Ca, P, Mn, Cu, Fe and Zn increased mainly in the eggs when feed additives were administred, while Mg and Se contents did not change. The concns. of Cd and Pb changed irregularily. The lowest Pb concns. were found for the humic-herb additives. Zbadano wpływ czterech preparatów paszowych wytworzonych na bazie surowców huminowych, ziół, lucerny i glicerolu przy wykorzystaniu egzotermicznej reakcji hydratyzacji CaO na kumulację wybranych makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich w treści jaj kurzych (surowcu jajczarskim) z uwzględnieniem dwóch faz produkcji (intensywnej nieśności - I partia jaj, oraz końcowej fazy nieśności - II partia jaj). Stwierdzono zwiększoną kumulację, najczęściej w I partii jaj, takich pierwiastków, jak Ca, P, Mn, Cu, Fe, Zn, ale nie we wszystkich grupach doświadczalnych. Względnie stabilny był poziom Mg w obu partiach i Se w I partii.Zmienne natomiast było stężenie Cd i Pb. Preparat huminowy oraz huminowo-glicerolowy powodowały największy wzrost badanych makro- i mikroelementów w surowcu jajczarskim. Najniższy średni poziom Pb wystąpił w grupie huminowo-ziołowej. Surowiec jajczarski, w postaci zarówno płynnej (świeżej lub pasteryzowanej), jak i suszonej masy jajecznej jest cennym półproduktem dla przemysłu spożywczego. Może też służyć do produkcji suplementów diety oraz bioaktywnych substancji o znaczeniu medycznym1). Surowiec jajczarski, czyli mieszanina białka i żółtka jaj kurzych, zawiera oprócz białka, tłuszczów i witamin, również wiele substancji mineralnych, w tym makroelementów i mikroelementów (pierwiastki śladowe), a także substancje niepożądane, takie jak np. metale ciężkie1-3). [...]

 Strona 1