Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara TOMASZEWSKA-WACH"

Pomiar strumienia mokrego gazu kryzą standardową DOI:10.15199/48.2019.11.23

Czytaj za darmo! »

Pomiar strumienia gazu za pomocą kryz ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Podczas transportu gazu w warunkach przemysłowych wielokrotnie dochodzi do wykroplenia się par cieczy transportowanych wraz z gazem. Pojawienie się niewielkich kropelek cieczy powoduje, że mierząc strumień metodą zwężkową powstaje błąd wynikający ze zmiany własności fizycznych mierzonego gazu [1, 2, 3]. Gdyż gaz przestaje być gazem, a staje się mieszaniną dwufazową gaz-ciecz [4]. Zastosowane standardowych zależności jakie stosuje się do pomiaru gazu prowadzi do znacznych błędów. Znajomość prawidłowej wartości strumienia masy przepływającej cieczy jest ważna ze względu na fakt, iż występuje on w wielu procesach technologicznych, a także jego pomiar jest istotnym zagadnieniem badawczym. Innym obszarem zastosowanie opisanej metody jest wydobywanie gazu ziemnego, gdzie bardzo często występuje przepływ gazu mokrego, czyli takiego którego udział objętościowy fazy ciekłej nie przekracza 5%. W literaturze jest wiele przykładów zastosowania przepływomierzy zwężkowych do pomiarów mieszaniny gaz - niewielka ilość cieczy. [5, 6]. W wielu ośrodkach badawczych prowadzone są badania nad poszukiwaniem nowych lub udoskonaleniem istniejących technik pomiaru strumienia gazów mokrych. Niejednokrotnie są to urządzenia o dużych gabarytach, skomplikowanej konstrukcji i wysokim koszcie wykonania. [7, 8]. Zatem istnieje duże zapotrzebowanie na przyrządy o stosunkowo prostej konstrukcji i niskim koszcie wykonania. Z uwagi na prostotę budowy, niski koszt oraz niezawodność działania przepływomierze zwężkowe stanowią jedną z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych grup przyrządów do pomiarów strumienia. Zasada działania przepływomierzy zwężkowych Pomiar strumienia płynu metodą zwężkową polega na wykorzystaniu zwężenia przekroju przepływowego (rys. 1). Przepływ gazu przez przewężenie powoduje wzrost prędkości przepływającego płynu, co prowadzi do powsta[...]

 Strona 1