Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Marjasz"

KOLIZJE PAKIETÓW W SIECIACH LORA W ZASTOSOWANIACH SMART CITY DOI:10.15199/59.2019.7.5


  1. WSTĘP LoRa (ang. Long Range) jest opatentowaną technologią cyfrowego przesyłania danych drogą radiową. Protokół poprzez możliwość transmisji danych na duże odległości oraz energooszczędność staje się konkurencją dla takich rozwiązań jak np. Narrowband IoT (NB IoT), LTE Cat M1 czy też SigFox. Z powodu swojej charakterystyki, LoRa dobrze sprawdza się w systemach czasu nie rzeczywistego, jak np. odczyt liczników gazu, wody czy prądu. 1 Badania współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, grant numer POIR.04.01.04-00-0005/17. Sieci LoRa obecnie stają się co raz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji w tanich urządzeniach w zastosowaniach Internetu Rzeczy i Smart City. Przedmiotem częstych rozważań opisywanych w literaturze na temat sieci LoRa jest problem kolizji i utraty pakietu informacji. W [2] opisano teoretyczną analizę kolizji i utraty pakietu danych z użyciem właściwości protokołu LoRaWAN, a także sformułowano wyrażenia przedstawiające prawdopodobieństwo kolizji i utraty pakietu danych. Autorzy [1] przeprowadzają symulacje procedur warstwy LoRa (MAC) w celu zbadania przepustowości sieci LoRa punktów rozmieszczonych w zasięgu miejskim. Standard LoRa wykorzystuje nielicencjonowane pasmo ISM. Na terenie Unii Europejskiej przeważnie wykorzystywana jest częstotliwość 868 MHz, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to zakres od 902 do 928 MHz. Dzięki modulacji Chirp Spread Spectrum (CSS, przemiatanie częstotliwości, "świergotowe" rozpraszanie widma) możliwe jest przekazywanie danych w sieciach radiowych LoRa na odległość kilku/kilkunastu kilometrów. Kluczowe parametry transmisji LoRa to: pasmo, szybkość kodowania, moc nadawania i współczynnik rozpraszania. Współczynnik rozpraszania (ang. Spreading Factor) to stosunek ilości symboli do ilości "chips". Jeden symbol jest kodowany do 2SF "chips". Wyższy współczynnik rozpraszania poprawia stosunek sygnału do szumu, co wpływa na większą cz[...]

 Strona 1