Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA KRAKÓWKA"

Synteza poliwęglanów aromatycznych Synteza poliwęglanów aromatycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowoczesnego, dwuetapowego procesu syntezy aromatycznych poliwęglanów z węglanu dimetylu (DMC) i mieszaniny bisfenolu A (BPA) z fenolem. W pierwszym etapie przeprowadzono syntezę oligomerów poliwęglanu (prepolimeru) a następnie prepolimer poddawano reakcji polikondensacji do wielkocząsteczkowego poliwęglanu. Syntezę prepolimeru prowadzono metodą katalitycznej de[...]

Dobór katalizatora syntezy poliarylowęglanów metodą transestryfikacji stopowej z węglanu difenylu i bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy poliarylowęglanów z węglanu difenylu i bisfenolu A metodą stopową. Reakcję transestryfikacji węglanu difenylu z bisfenolem A i kondensację prepolimeru do wysokocząsteczkowego poliwęglanu prowadzono w obecności zasadowych katalizatorów. Jako katalizatory zastosowano dietylohydroksyloaminę, trietyloaminę, pirydynę, wodorotlenek tetrabutyloamoniowy (WTBA) i[...]

Rozwój procesów syntezy para-alkilofenoli katalizowanych jonitami

Czytaj za darmo! »

Najważniejsze kierunki rozwoju procesów wytwarzania alkilofenoli to poprawa jakości produktu oraz zmniejszenie obciążenia (zagrożenia) dla środowiska naturalnego. Zwiększenie udziału izomerów para w procesach syntezy oktylofenolu, nonylofenolu i dodecylofenolu uzyskano przez dobór katalizatora polimerowego (jonitowego) o odpowiedniej strukturze makroporowatej i optymalizację parametrów pr[...]

 Strona 1