Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WANDA PARASIEWICZA"

Technologia gumy w XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono w zarysie stan obecny technologii gumy i na tym tle, przewidywane kierunki jej rozwoju w XXI w. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowych odmian surowców, w tym o rozmiarach nanoskopowych. Omówiono perspektywy unowocześnienia technologii, a w szczególności procesów sporządzania i przetwórstwa mieszanek gumowych oraz wymieniono nowe rodzaje wyrobów gumowych, które powinny znaleźć[...]

 Strona 1