Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Thullie"

Swingtherm. A technology not fully utilized Swingtherm. Technologia nie w pełni wykorzystana DOI:10.15199/62.2015.8.29


  Fundamentals and development of the Swingtherm technol. for control of air pollutants were presented. The ecol. advantages of the technol. were shown. The technol. was recommended for wide use in environmental protection. Przedstawiono rozwój technologii Swingtherm w ciągu ostatnich lat oraz pewne nowe rozwiązania. Wydaje się, że ze szkodą dla środowiska zalety tej technologii nie są jak dotąd w pełni wykorzystane. Współcześnie istnieje duża presja, już na etapie projektowania, na wybór takich procesów technologicznych, w których w ogóle nie powstają zanieczyszczenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe, szczególnie że nadal pracują instalacje dopuszczone do użytkowania w czasie, gdy normy ochrony środowiska były mniej restrykcyjne. W takich przypadkach dąży się do ograniczenia emisji do wymaganego poziomu. Rozwiązaniem, które umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych wyników w tym zakresie jest technologia Swingtherm, będąca specjalnym sposobem dopalania katalitycznego, a opracowana i wdrożona w latach siedemdziesiątych XX w. przez dr. inż. Jerzego Wojciechowskiego. Najprościej byłoby zanieczyszczenia gazowe po prostu spalić. Sposób ten stosowano już od wielu lat1). Jeżeli jednak stężenie zanieczyszczeń jest małe, to może się to okazać nieopłacalne, ponieważ trzeba dostarczać paliwo dla podtrzymania procesu spalania. Ponadto wysoka temperatura spalania (powyżej 1000°C) może prowadzić do powstawania tlenków azotu lub innych gazów bardzo szkodliwych dla środowiska naturalnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest dopalanie katalityczne. W przypadku dopalania katalitycznego temperatura pro-cesu jest zwykle niższa (300-450°C) i nie prowadzi do powstawania tlenków azotu. Wymagana jest za to obecność katalizatora, który często jest wrażliwy na zanieczyszczenia i ulega zatruciu przez pewne substancje (np. związki zawierające siarkę, bizmut, fosfor). Konieczne jest również usunięcie z gazu pyłów, które mogą osadzać się na powierzchni katalizat[...]

 Strona 1