Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA CZUPRYŃSKA"

Obrazy pola elektrostatycznego od ładunku burzowego w otoczeniu wybranego obiektu budowlanego

Czytaj za darmo! »

W referacie zostały przedstawione przykładowe obrazy rozkładu statycznego pola elektrycznego w otoczeniu wybranego obiektu budowlanego, wymuszone przez naładowaną chmurę burzową. Wyznaczone rozkłady, przede wszystkim linii (powierzchni) ekwipotencjalnych, obrazują stan pola przed rozpoczęciem się procesu formowania kanału wyładowczego i wskazują miejsca potencjalnego zagrożenia wyładowaniem pio[...]

Wpływ dawki promieniowania jonizującego na stopień utlenienia warstwy wierzchniej na stopień utlenienia warstwy wierzchniej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ dawki wysokoenergetycznego promieniowania elektronowego na stopień utlenienia warstwy wierzchniej folii z polietylenu małej gęstości. Badania wykonano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Stwierdzono w przybliżeniu liniowy wzrost stopnia utlenienia warstwy wierzchniej tej folii do ok. 12% wraz ze wzrostem dawki promieniowania elektronowego do 500 kGy. Zaobserwow[...]

Laboratoryjne badania zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości badawcze Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki oraz wyniki przykładowych badań zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych 110 kV i 132 kV. Abstract. This paper shows research capabilities of High Voltage Laboratory in Institute of Power Engineering and exemplary results of ferroresonance research in voltage transformers.(Ferroresonance [...]

 Strona 1