Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ESTERA GAWOT-MŁYNARCZYK"

Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jakość produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zmian gęstości nasypowej, kąta naturalnego usypu złoża oraz właściwości mechanicznych otrzymanego produktu pod wpływem zmian napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej, jak również zbadano kinetykę procesu mokrej granulacji mączki kwarcowej w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym. Jako ciecz zwilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem środka powi[...]

Wpływ wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływu zmian wielkości kropel cieczy zwilżającej na takie właściwości granulowanego złoża mączki kwarcowej, jak gęstość nasypowa i kąt naturalnego usypu oraz na kinetykę wzrostu granulek w procesie mokrej granulacji bębnowej. Przeprowadzono również badania wytrzymałości granulek na ściskanie. Com. quartz flour (mean grain size 0.024 mm) was wetted with water-air stream and granul[...]

 Strona 1