Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PAWŁOWSKI"

Metoda i podsystem do wspomagania pomiaru szybkich przebiegów zakłócających w układzie scalonym

Czytaj za darmo! »

Postępujący wzrost stopnia integracji układów scalonych (US) umożliwia umieszczenie na jednym podłożu US złożonych układów cyfrowych, jak również, obok nich - układów analogowych. Możliwe jest także umieszczenie na jednym podłożu całych systemów zarówno wyłącznie cyfrowych, jak i analogowo- cyfrowych, które znane są pod nazwą systemów jednoukładowych SoC (System-on-Chip). Obok szeregu zalet [...]

Modelowanie zakłóceń podłożowych w strukturach półprzewodnikowych przy użyciu metody elementów skończonych

Czytaj za darmo! »

Praca poświęcona jest modelowaniu zakłóceń podłożowych w strukturach półprzewodnikowych na podłożu krzemowym przy użyciu metody elementów skończonych. Zagadnienia związane z występowaniem tych zakłóceń są szczególnie istotne w rozwijanej obecnie dziedzinie systemów jednoukładowych (System-on-Chip, SoC), które są realizowane na podłożu półprzewodnikowym wspólnym dla bloków cyfrowych i analog[...]

ŚLEDZENIE TRAJEKTORII PRZEZ BSP Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU PSO DOI:10.15199/13.2019.3.8


  Problem sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) jest coraz bardziej powszechny. Ze względu na fakt, że platformy BSP znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach (m. in. w obserwacji i dozorowaniu, rejestracji obrazu z powietrza, czy dostarczaniu przesyłek), ich popularność stale rośnie [5-7]. Skutkuje to powstawaniem nowych, często dedykowanych pod daną aplikację, systemów sterowania platformami (rys. 1-2).Szczególnie rozwijaną i badaną gałęzią sterowania BSP są systemy sterowania autonomicznego, zwłaszcza w obszarze militarnym i ratowniczym. Możliwość wysłania platformy bezzałogowej w rejon niebezpieczny, czy też trudnodostępny dla człowieka pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia dla życia, jakim obciążone są takie misje. Zastosowanie autonomicznych platform latających na rynku komercyjnym przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne. W odniesieniu do transportu lądowego, ogranicza bowiem koszty związane z utrzymaniem personelu, a także zmniejsza czas pokonywanej drogi [8]. W artykule zaprezentowano wykorzystanie algorytmu PSO (ang. Particle Swarm Optimization) [1-2] do autonomicznego wykonywania zadanej trajektorii przez platformę latającą BSP w formie samolotu (ang. fixed-wing UAV). MODEL BSP Przeprowadzone symulacje dotyczyły platformy samolotu bezzałogowego. Model BSP zakładał obiekt sztywny o sześciu stopniach swobody 6 DoF (ang. 6 Degrees of Freedom) opisywany wektorem stanu s = [ x, y, z, [...]

System monitorowania i zarządzania urządzeniami przez sieć Ethernet/Internet dla małych firm, analiza na tle aktualnych tendencji

Czytaj za darmo! »

Obecne tendencje w zakresie budowy sieciowych systemów pomiaru, monitorowania i zarządzania w zastosowaniach przemysłowych związane są m.in. z pokrywaniem jednym rozproszonym systemem informatycznym całego przedsiębiorstwa i obejmują [1-5]: inteligentne, autonomiczne sterowniki z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego (RTOS - ang. Real Time Operating Systems); komunikac[...]

Poli(uretano-moczniki) na podstawie oligowęglanodioli otrzymanych z użyciem węglanu etylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania oligowęglanodioli do wytwarzania poliuretanów do zastosowań biomedycznych. Wykazano, że prepolimery uretanowe otrzymane z oligowęglanodioli utwardzane wodą dają elastomery poli(uretano- mocznikowe) charakteryzujace się dużą wytrzymałością mechaniczną (wytrzymałość na rozciąganie > 40 MPa, przy wydłużeniu 325%) i małą chłonnością wody (0,13%). Oligo-[...]

Realizacja w układach FPGA jednostek operacyjnych działających w arytmetyce ułamkowej

Czytaj za darmo! »

Nowoczesna technologia VLSI pozwala na umieszczenie w pojedynczym układzie scalonym ASIC całego złożonego systemu cyfrowego zawierającego ponad 200 mln bramek, tzw. systemu jednoukładowego SoC (ang. System-on-Chip). Jednak w przypadku małoseryjnej produkcji systemu SoC jest on realizowany przy wykorzystaniu innych, znacznie tańszych niż ASIC platform sprzętowych, np. nowoczesnych platform re[...]

Realizacja sprzętowa operacji potęgowania modularnego w systemach kryptograficznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka architektur układów arytmetycznych przeznaczonych do realizacji operacji potęgowania modularnego c=(me) mod n. Ich oryginalnym elementem jest blok mnożenia realizujący algorytm nazwany przez autorów modularnym mnożeniem binarnym. Autorzy proponują realizować układy potęgowania na bramkach prądowych CMOS, co pozwoli radykalnie zwiększyć stopień odporności systemu kryptograficznego "na podsłuchanie", tj. na ataki oparte o analizę poboru mocy lub zmian pola elektromagnetycznego systemu podczas działania. Abstract. This paper presents several architectures of circuits destined to the realization of the modular exponentiation operation c = (m e ) mod n. The original element is a block implementing the multiplication algorithm called by the authors of the bina[...]

Osobliwości stosowania arytmetyki ułamkowej w nowoczesnych układach FPGA

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne układy reprogramowalne FPGA zawierają setki tysięcy rekonfigurowalnych komórek, setki wbudowanych bloków pamięci i bloków mnożących lub bloków DSP (ang. Digital Signal Processing) [1,2]. Efektywne zagospodarowanie tak dużych zasobów sprzętowych układu poprzez zaprojektowanie i implementacje w nim systemu typu SoC (ang. Systemon- Chip) wykorzystuje gotowe projekty (ang. IP-core) dl[...]

 Strona 1