Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela KONKOL"

Ponowne spojrzenie na biogaz w Polsce DOI:


  Wstęp Światowy kryzys klimatyczny jest faktem. Słychać coraz więcej głosów o obserwowanych zmianach klimatu, globalnym ociepleniu, występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze czy powodzie. Dostrzega się wyraźny "bunt" atmosfery ziemskiej na deponowanie w niej zanieczyszczeń. Podobne zjawiska obserwowane są w środowisku wodnym. Gleba przed zanieczyszczeniami broni się bardzo dzielnie i długo, ale i ona zaczyna przegrywać, czego konsekwencją są ginące gatunki zwierząt i roślin. Do prawidłowego funkcjonowania człowieka potrzebne jest czyste powietrze, czysta woda i czysta gleba. Ponadto człowiekowi jest niezbędna energia elektryczna i cieplna, których wytwarzanie jest oparte głównie na spalaniu węgla i biomasy, a to powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Toksyczne związki emitowane podczas spalania skutkują wzrostem do 150 tys. zachorowań oraz umieralnością do 50 tys. osób rocznie na choroby dróg oddechowych. W ostatnich latach prawie zniknęło z obiegu pojęcie pozyskiwania energii w postaci biogazu. Nadszedł już czas, aby w ramach ochrony środowiska powrócić do zaniechanych programów wytwarzania energii z biogazu. Wydawane są pieniądze na program energetyki atomowej. Tymczasem wydatkowanie środków na energetykę biogazową rozwiązałyby wiele problemów gospodarczych i społecznych, a także zapobiegłoby karom, jakie nas czekają za niewywiązanie się z OZE. W Wielkiej Brytanii podano do wiadomości, że koszt wytworzenia 1 MWh prądu elektrycznego w elektrowni atomowej wynosi 100 GBP, podczas gdy koszt wytworzenia tej samej ilości energii w elektrowni wiatrowej to 52 GBP. Biogaz widziany z przestrzeni kosmicznej Przebywanie człowieka dłuższy czas w pojeździe kosmicznym związane jest z zapewnieniem mu odpowiednich warunków. Człowiek odżywia się, śpi, pracuje, oddycha, wydala płyny i odchody stałe. Długie przebywanie w pojeździe kosmicznym zmusza do zamkniętej gospodarki odpadami. W planowanym loci[...]

 Strona 1