Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA CHARYTONIK"

Hydrosililowanie alkenów na katalizatorach multimetalicznych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pt-Cu, Pt-Ru i Pt-Re i trójmetalicznego katalizatora Pt-Ru-Cu w reakcjach addycji trichlorosilanu do chlorku allilu i oktenu- 1. Jako nośniki tych katalizatorów użyto węgiel aktywny, sadzę i tlenek glinu otrzymany metodą zol-żel. Wprowadzenie drugiego metalu, zwłaszcza miedzi, znacznie zwiększyło aktywność w reakcjach hydrosilil[...]

 Strona 1