Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KORDZIKOWSKI"

ZASTOSOWANIE ENERGETYCZNEGO KRYTERIUM RYCHLEWSKIEGO DO OCENY WYTĘŻENIA ANIZOTROPOWYCH CIENKICH WARSTW WYKAZUJĄCYCH EFEKT RÓŻNICY WYTRZYMAŁOŚCI

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest zastosowanie energetycznego kryterium J. Rychlewskiego [1, 2], służącego do określenia sprężystych stanów granicznych, do oceny wytężenia w anizotropowych cienkich warstwach. Wykorzystano wyniki badań doświadczal-nych dla kartonu [3, 4, 5] oraz rezultaty atomowych obliczeń numerycznych symulujących deformację materiałów amor-ficznych [6, 7]. Wspólną cechą wymienionych materiałó[...]

ENERGETYCZNE KRYTERIUM RYCHLEWSKIEGO ZASTOSOWANE DO OCENY WYTĘŻENIA KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH WYKAZUJĄCYCH EFEKT RÓŻNICY WYTRZYMAŁOŚCI

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest analiza wytrzymałości materiałów anizotropowych na przykładzie pojedynczych warstw kompozytów włóknistych. Rozpatrywane zagadnienia dotyczą materiałów wykazujących cechy liniowej anizotropii sprężystej oraz będących w płaskim stanie naprężenia. Ponadto wykorzystano teorię sprężystych stanów własnych, własności tensorów sprężystości Hooke’a i interpretację energetyczną kryterium stanów granicznych dla anizotropowych ciał liniowo-sprężystych, sformułowaną przez Jana Rychlewskiego na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w pracach [1, 2]. Podstawowym zadaniem, postawionym w pracy, jest porównanie krzywych granicznych otrzymanych z różnych podejść do kryterium wytężenia z zastosowaniem warunku energetycznego dla materiałów wykazujących efekt różnicy wytrzymałoś[...]

PRÓBA ROZSZERZENIA KRYTERIUM ENERGETYCZNEGO RYCHLEWSKIEGO W ZASTOSOWANIU DO OCENY WYTĘŻENIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW ANIZOTROPOWYCH Z ASYMETRIĄ ZAKRESU SPRĘŻYSTEGO

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest zastosowanie energetycznego kryterium osiągnięcia sprężystych stanów granicznych do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach. Rozpatrywane zagadnienia dotyczą anizotropowych materiałów liniowo‐sprężystych w płaskim stanie naprężenia. Wykorzystano teorię sprężystych stanów własnych określonych przez symetrię tensorów sprężystości Hooke’a (tensorów podatności i sztywności) oraz interpretację energetyczną kryterium stanów granicznych dla anizotropowych ciał liniowo‐sprężystych sformułowaną przez Jana Rychlewskiego w pracach [1, 2]. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla tektury [3, 4], pianki syntetycznej [5] oraz rezultaty atomowych obliczeń numerycznych symulujących deformację materiałów amorficznych [6]. Wspólną cechą wymienionych mate[...]

 Strona 1