Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz PŁACZEK"

Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu aluminium 5754 DOI:10.15199/24.2016.9.2


  Examination of the possibility of rolling the extruded profile of aluminum alloy 5754 W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wyciskanego stopu aluminium 5754 zawierającego około 3,5% Mg. Stopy tej serii 5xxx są nawet trzy razy odporniejsze na korozję od najbardziej rozpowszechnionych stopów serii 6xxx (AlMgSi). Celem pracy jest ocena możliwości wyciskanego i następnie walcowania płaskownika o grubości 6 mm z tego stopu. Stop ten cechuje się wytrzymałością na rozciąganie 180 MPa przy stosunkowo niskiej granicy plastyczności 70 MPa. W wyniku walcowania na zimno uzyskano wzrost wytrzymałości i twardości stopu przy zmniejszeniu wydłużenia. W wyniku walcowania na zimno otrzymano wzrost granicy plastyczności do ponad 280 MPa i 290MPa Rm, zachowując plastyczność na poziomie 3% wydłużenia, co powoduje, że taki materiał jest bardzo atrakcyjny dla zastosowań przemysłowych zwłaszcza, jeśli uwzględnić jego wyższą odporność na korozję. Zrealizowano również próbę gięcia trójpunktowego w celu oceny zdolności do kształtowania. Kryterium odbiorowym w takim przypadku jest jakość powierzchni gięcia, która silnie zależy od wielkości gniotu zadanego podczas walcowania. Profil po wyciskaniu z tego stopu posiada zdolność do gięcia nawet do 180 stopni bez pojawiania się nieciągłości. This paper presents the results of studies mechanical properties of extruded aluminum alloy 5754 about 3.5 % Mg content. 5xxx series alloys are three times more resistant to corrosion than the most widespread 6xxx series alloys (AlMgSi).The aim was to evaluation of possibilities of shaping and rolling of the section with a thickness of 6 mm, extruded of this alloy. This alloy are characterized by a tensile strength of 180 MPa at a relatively low yield strength of 70 Mpa. As a result the cold rolling was obtained increase in strength and hardness of the alloy at a reduced elongation.As a result of the cold rolling can be achieved increase in the yield strength above[...]

 Strona 1