Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Wróblewska"

Hydroksylowanie fenolu nadtlenkiem wodoru na katalizatorach tytanowo-silikalitowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań hydroksylowania fenolu do hydrochinonu i pirokatechiny na katalizatorach tytanowo-silikatowych TS-1, TS-2 i Ti-BETA, w zależności od rodzaju: środowiska reakcji (metanol lub etanol) oraz stosunku molowego fenolu do H2O2. Catalysts TS-1, TS-2 (each hydrophobic) and Ti-BETA (hydrophilic) prepared by reported methods to contain Ti 0.40, 0.49, and 0.57% (as TiO2), re[...]

Bezodpadowe epoksydowanie alkoholu allilowego w obecności katalizatorów tytanowo-silikalitowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych na epoksydację alkoholu allilowego do glicydolu za pomocą 30-proc. nadtlenku wodoru w acetonitrylu na katalizatorach TS-1, TS-2 i Ti-BETA. Zbadano wpływ temperatury (20-120°C), stosunku molowego AA/H2O2 (1:1-8:1 mol/mol), stężenia rozpuszczalnika (10-90% mas.), stężenia katalizatora (0,1-2% mas.) i czasu reakcji (1-4 h). Wielkościami opisują[...]

Otrzymywanie glicydolu

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody otrzymywania glicydoiu. Przedstawiono schemat technologiczny epoksydacji alkoholu allilowego nadtlenkiem wodoru. Glicydol (2,3-epoksy-l-propanol) jest ważnym półproduktem w syntezie wielu substancji powierzchniowo czynnych, żywic, plastyfikatorów, elastomerów, lakierów antykorozyjnych, barwników, pestycydów, leków. Właściwości fizyczne tego związku są następujące: postać w t[...]

Epoksydacja alkoholu allilowego do glicydolu 30-proc. nadtlenkiem wodoru na katalizatorze TS-1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem temperatury, stosunku molowego alkoholu allilowego (AA) do H202 i stężenia acetonu (rozpuszczalnika) na wydajność glicydolu oraz gliceryny i eteru diallilowego, tworzących się podczas epoksydacji alkoholu allilowego. Stwierdzono, że epoksydacja tego alkoholu do glicydolu przebiega najkorzystniej w temp. 20°C, przy stosunku molowym AA/H202=1, stężeniu ac[...]

Otrzymywanie monoallilowych eterów gliceryny i eteru allilowo-glicydolowego

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody otrzymywania monoallilowych eterów gliceryny i eteru allilowo-glicydolowego oraz przedstawiono schematy technologiczne procesów wytwarzania tych związków. Omówiono także wstępne wyniki badań własnych procesu epoksydacji alkoholu allilowego 30-proc. nadtlenkiem wodoru na katalizatorach TS-1 i TS-2. onoallilowe etery gliceryny występują w postaci izomerów: 3-alliloksy-l,2-prop[...]

 Strona 1