Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN STEFAŃSKI"

Zarządzanie pracą kaskady elektrowni wodnych w sytuacjach wyjątkowych w czasie powodzi


  Elektrownie wodne pracujące w kaskadzie - obok optymalnego wykorzystania wody w rzece do produkcji energii elektrycznej - pełnią też bardzo ważną funkcję swoistego regulatora spływu wody. Szczególnego znaczenia nabiera rola tych elektrowni w sytuacjach powodziowych. W artykule poruszono temat takiego opomiarowania wymaganego odcinka rzeki, które pozwoli na współzależne sterowanie wszystkimi elektrowniami pracującymi w kaskadzie oraz umożliwi wykorzystanie tych pomiarów do ostrzegania o zagrożeniach powodziowych. ROBERT CIECHACKI, STEFAN STEFAŃSKI Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Zarządzanie pracą kaskady elektrowni wodnych w sytuacjach wyjątkowych w czasie powodzi Elektrownie wodne w dzisiejszej gospodarce mają do spełnienia rolę wytwórców energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii i muszą być podporządkowane właściwemu prowadzeniu gospodarki wodnej. Współpraca jednostek wytwórczych energii, skupionych w odpowiednich grupach energetycznych, z terenowymi oddziałami gospodarki wodnej jest unormowana i przebiega harmonijnie. Innych działań wymaga współpraca tych jednostek w sytuacjach wyjątkowych, a z takimi mamy do czynienia w czasach powodzi. W Polsce występuje kilka rodzajów powodzi, które generalnie można podzielić na cztery grupy: □ powodzie opadowe, w których czynnikiem wymuszającym jest opad deszczu, □ powodzie roztopowe, w których czynnikiem wymuszającym jest temperatura powietrza i skutkiem tego topnienie pokrywy śnieżnej, □ powodzie zatorowe spowodowane bezpośrednio zatorem lodowym lub śryżowym, □ powodzie sztormowe wywołane wiatrem. Częstość powyższych powodzi, a ta[...]

 Strona 1