Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK TOMASZEWSKI"

BADANIA STRUKTURALNE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH CERAMIKI KORUNDOWEJ PODDAWANEJ KULECZKOWANIU WYKONANE TESTEM TEKSTUROWYM

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były płytki korundowe uformowane z proszku, spiekane i kulowane o dwóch różnych ziarnistościach i różniące się wartością naprężenia wprowadzonego do materiału poprzez kulowanie. We wcześniejszych badaniach dy-fraktometrycznych, prowadzonych na tym materiale, w sposób klasyczny został stwierdzony fakt znaczącej zmiany inten-sywności niektórych refleksów, z czego wynika, że kulowan[...]

 Strona 1