Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA ŁABUDA"

WALCOWANIE BLACH BIMETALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASYMETRII PRĘDKOŚCI OBWODOWYCH WALCÓW ROBOCZYCH

Czytaj za darmo! »

Walcowanie blach bimetalowych ze względu na specyfikę procesu jest trudne do rozwiązania na drodze teoretycznej. Głównym problemem utrudniającym prowadzenie procesu jest nierównomierne odkształcenie warstw blachy, a w rezultacie wyginanie swobodnego końca blachy po wyjściu ze strefy intensywnych odkształceń. W niniejszej pracy przedstawiono ana-lizę asymetrycznego procesu walcowania blach bimetalo[...]

 Strona 1