Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Niezgódka"

Trzeba się porozumieć DOI:


  Gospodarka cyfrowa jest obszarem skupiającym działania wielu, często bardzo wzajemnie odległych (w różnym sensie) aktorów. Procesy wytwarzania różnią się zasadniczo swoją charakterystyką od rynkowych, a przecież nie można również pominąć aspektów społecznych (w tym uwarunkowanych kulturowo), komunikacyjnych (medialnych) czy edukacyjnych związanych z tymi działaniami. Bariery technologiczne i formalne wynikające z różnicy interesów uczestników procesów gospodarczych, szczególnie poszczególnych producentów i krajów, przez długi czas prowadziły do stosowania przez nich własnych, specyficznych standardów interfejsów i odrębności struktury procedur. Wszędzie tyle różnic Generowana przez nie luka standaryzacyjna wywiera w szczególności znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora publicznego, co staje się czynnikiem niekiedy drastycznie utrudniającym wszelkiego rodzaju działania między- i wielosektorowe. Luka p[...]

 Strona 1