Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ KUŚNIERZ"

Układ urbanistyczny Krakowa z okresu Wielkiej Lokacji

Czytaj za darmo! »

Kraków, stołeczne miasto dzielnicy senioralnej, wzorem innych miast polskich otrzymał w połowie XIII w. przywilej lokacyjny. Przywilej taki miał doniosłe znaczenie, gdyż regulował ustrój prawny, w tym stosunki społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne średniowiecznych ośrodków miejskich. W dawnej Ziemi Krakowskiej najczęściej przyjmowano prawo miejskie na wzór prawa niemieckiego miasta Magde[...]

 Strona 1