Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Szablicki"

Starzenie termooksydacyjne kompozytów polietylenu małej gęstości z różnym udziałem wodorotlenku magnezu


  Próbki polietylenu małej gęstości (PE-LD) oraz jego kompozyty z udziałem 40 i 60 cg/g wodorotlenku magnezu modyfikowanego związkiem silanowym (MH) poddano analizie na palność, wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie, współczynnik płynięcia, gęstość oraz struktury (FTIR) podczas starzenia termooksydacyjnego przez ok. 800 h. Celem badań była ocena wpływu składników kompozytu na przebieg procesu starzenia termooksydacyjnego. Dodatek wodorotlenku magnezu modyfikowanego związkiem silanowym (MH) hamował proces degradacji termooksydacyjnej kompozytów. Wraz ze wzrostem ilości MH w kompozycie zmniejsza się intensywność utleniania w czasie. Low-d. polyethylene was filled with a silane-modified Mg(OH)2 (40 or 60 cg/g) and studied for flammability, tensile strength, melt flow index and structure during ageing in air at 90°C for 622 h. The addn. of silane-modified Mg(OH)2 resulted in the inhibition of thermooxidative degrdn. of the composites. An increase in the quantity of silane-modified Mg(OH)2 in the composite resulted in significant decrease of thermooxidn. ability. Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania produktów wiąże się z odpornością budujących je materiałów na działanie czynników otoczenia, w którym będą wykorzystywane, w tym niejednokrotnie na degradujący wpływ podwyższonej temperatury. Dotyczy to także uniepalnionych kompozytów polimerowych. W tym przypadku istotnym aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bUniwersytet Opolski Anna Wojtalaa,*, Izabela Semeniuka, Dariusz Szablickib Starzenie termooksydacyjne kompozytów polietylenu małej gęstości z różnym udziałem wodorotlenku magnezu Thermooxidative ageing of low density polyethylene filled with varying quantity of magnesium hydroxide Mgr Izabela SEMENIUK w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego specjalizacja biochemia. Jest asystentem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Bl[...]

 Strona 1