Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIKA SŁOTWIŃSKA"

Multifazowe materiały polimerowe o obniżonej palności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań palności modyfikowanych poliuretanów segmentowych, otrzymanych w wyniku reakcji polimerycznego 4,4'- diizocyjanianu difenylenometanu (PMDI), 1,6- diizocyjanianu heksametylenowego (HDI) i 1,2- propanodiolu/3-chloro-1,2-propanodiolu oraz oligoeterodiolu. Na podstawie wyników badań palności metodą indeksu tlenowego (LOI) przeprowadzono analizę wpływu składu i budowy[...]

 Strona 1