Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"andRiY miLenin"

Modelowane za pomocą MES rozwoju mikrostruktury w procesie ciągnienia drutów ze stali perlitycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modelowanie za pomocą meS procesu ciągnienia drutów ze stali o strukturze perlitycznej na dwóch poziomach. na makropoziomie wykorzystano rozwiązanie 2-wymiarowego, stacjonarnego, sztywno-plastycznego zadania ciągnienia, natomiast na mikropoziomie wykonano modelowanie zmian morfologii perlitu. na mikropoziomie rozpatrzono proces odkształcenia reprezentatywnego dla koloni[...]

BADANIA DOŚWIADCZALNE WPŁYWU TEMPERATURY WALCOWANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE TAŚM ALUMINIOWYCH W PROCESIE WALCOWANIA PAKIETOWEGO ARB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych walcowania pakietowego aluminium, przeprowadzonych na wal-carce laboratoryjnej Politechniki Częstochowskiej, oraz wpływu temperatury walcowania na własności mechaniczne alu-minium o ultradrobnoziarnistej strukturze. W pracy przedstawiono wyniki badań umownej granicy plastyczności, wytrzy-małości na rozciąganie, wydłużenia całkowitego, mikrotwar[...]

 Strona 1