Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ján Kret"

Mineralogiczne wiązania cynku w wielkopiecowych i stalowniczych pyłach i szlamach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę mineralogiczną składników pyłów i szlamów. Ponadto przedmiotem badań był mechanizm wiązań mineralogicznych cynku w pyłach lotnych gazu gardzielowego, szlamów konwertorowych i pyłów z łukowych pieców elektrycznych. Badano postać i skład mineralogiczny pyłów z zastosowaniem metod analizy rentgenowskiej. The mineralogic characteristics of dust and sludges components h[...]

Behavior of iron oxides in microwave field


  This article presents the results of laboratory experiments which were focused on the possibility of using microwaves in pig iron production. Initially, basic theoretical aspects and properties of microwave radiation are discussed. The second part of article presents results of laboratory experiments, which were focused on iron oxides reduction in microwave field. Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, które koncentrowały się na możliwości korzystania z fal mikrofalowych w produkcji surówki żelaza. [...]

Microwave heating in iron metallurgy

Czytaj za darmo! »

This article discusses the possibility of using microwaves for heating materials in the steel industry. Initially, basic theoretical aspects and properties of electromagnetic radiation were discussed and were compared with conventional heating. The second section of article shows results of laboratory tests, which were focused on heating of graphite, pure oxides of iron and hematite iron ore. W artykule omówiono możliwości zastosowania mikrofal do nagrzewania materiałów w przemyśle hutniczym. Pierwsza część opisuje podstawowe właściwości promieniowania mikrofalowego w porównaniu do tradycyjnych rodzajów ogrzewania. Druga część artykułu zawiera wyniki z badań laboratoryjnych, które koncentrowały się na ogrzewaniu grafitu, czystych tlenków żelaza i hematytu. Keywords: heating, microwave, electromagnetic radiation, iron oxides, graphite Słowa kluczowe: nagrzewanie, mikrofala, promieniowanie elektromagnetyczne, tlenek żelaza, grafit.1. Introduction Production of pig iron and steel demands huge amount of raw materials and energy. This process is also associated with formation of a significant quantity of solid, liquid wastes and gaseous polutants, especially nowadays much discussed [...]

 Strona 1