Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AndRzeJ PoJnaR"

Zmiana właściwości mechanicznych drutów liny trójkątnosplotkowej pod wpływem czynników eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań drutów z odcinka liny trójkątnosplotkowej 42 mm z widocznymi deformacjami plastycznymi drutów zewnętrznych. Porównano wyniki badań właściwości mechanicznych drutów zdeformowanych plastycznie z wynikami badań drutów liny nowej. This paper present the results of investigations of wires from section of triangular strand rope 42 mm with visib[...]

Przykłady zużycia lin nośnych w rejonie zawieszenia DOI:10.15199/24.2017.1.16


  Referat przedstawia zagadnienie zużycia lin nośnych w górniczych wyciągach szybowych w rejonie zawieszenia. Miejscem zainteresowania jest odcinek liny bezpośrednio nad zawieszeniem, a głównie fragment liny o długości ok. 20 cm w miejscu zamocowania zacisku zabezpieczającego wolny koniec liny. W artykule omówiono przyczyny tego zjawiska oraz przedstawiono wyniki badań mechanicznych drutów po zdjęciu liny.1. Wprowadzenie. Czas pracy lin nośnych eksploatowanych w polskich górniczych wyciągach szybowych jest mocno zróżnicowany. Na trwałość eksploatacyjną lin nośnych ma wpływ wiele czynników, takich jak: konstrukcja i proces produkcji liny, odpowiedni dobór danej konstrukcji liny do konkretnego górniczego wyciągu szybowego, zużycie mechaniczne, zmęczeniowe, korozyjne. Odnotowuje się przypadki przedterminowo odłożonych lin w głównych urządzeniach wyciągowych spowodowany wyłącznie pękniętymi drutami na niewidocznych odcinkach lin zamocowanych w zawieszeniu lub w jego okolicy. Symptomy zużycia lin w tych miejscach możliwe są do stwierdzenia tylko w momencie kontroli lin nośnych w zawieszeniach, które w zależności od klasy, wielkości i rodzaju górniczego wyciągu szybowego odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w odstępach 6- miesięcznych lub rocznych. Najczęstszymi miejscami pękania drutów w rejonie zawieszeń są: miejsca wejścia liny do zacisku, odcinek wewnątrz zacisku, odcinek na łuku sercówki oraz miejsce zamocowania ścisku zabezpieczającego wolny koniec liny. Odcinki lin wyciągowych nośnych eksploatowane w rejonach zawieszeń pracują w odmiennych, trudniejszych od pozostałych odcinków, warunkach eksploatacyjnych. Odcinek liny znajdujący się w zacisku oraz bezpośrednio w jego sąsiedztwie, zmęczony wskutek intensywnych drgań poprzecznych, podlega dalszemu przyśpieszonemu osłabieniu w wyniku sumowania się zmiennych naprężeń rozciągających, zginających oraz stycznych. Skutkiem tego jest występowanie i narastanie pęknięć d[...]

 Strona 1