Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MILENA GRZEGORCZUK"

Wpływ chlorków na powstawanie substancji chloroorganicznych w procesie utleniania kwasów fulwowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ stężenia chlorku sodu na proces utleniania kwasów fulwowych (KF) dioksydanem i chloranem(I) sodu. Wykazano, że substancje chloroorganiczne powstają zarówno w procesie utleniania substancji organicznych utleniaczem chlorowym jak i H2O2, uważanym za utleniacz bezpieczny. Czynnikiem istotnym dla powstawania ilości i rodzaju ubocznych produktów utleniania jest skład wody. Obe[...]

Produkty procesu utleniania kwasów fulwowych chloranem(I) sodu i dioksydanem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy jakościowej ubocznych produktów utleniania kwasów fulwowych chloranem(I) sodu oraz dioksydanem. Określono wpływ dawki każdego z utleniaczy na rodzaj powstających substancji organicznych. Wykazano, że produkty utleniania substancji humusowych, będących naturalnymi substancjami organicznymi, mogą być niebezpieczne dla środowiska, a ich budowa zależy od stężenia i[...]

 Strona 1