Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Kamińska"

Badania różnych waekstrakcji do fazyriantów stałej w ilościowej analizie kofeiny DOI:10.15199/62.2018.12.23


  Kofeina jest substancją będącą składnikiem wielu powszechnie stosowanych produktów spożywczych, takich jak kawa, herbata, kakao i napoje energetyczne. Ponadto występuje w wielu gatunkach roślin.Posiada właściwości stymulujące, stosowana bywa również jako lek nasercowy oraz diuretyk1, 2). Kofeina zmniejsza poczucie zmęczenia, działa pozytywnie na koncentrację i polepsza nastrój konsumenta. Jej wysokie stężenie w wodach powierzchniowych i podziemnych jest wynikiem niezwykle dużego spożycia tego produktu przez ludzi na całym świecie, w przeciwieństwie do innych mikrozanieczyszczeń, które są uwalniane w niewielkich ilościach, lecz są zdecydowanie trwalsze w środowisku. Na podstawie stężenia kofeiny w wodach naturalnych określa się wpływ ścieków komunalnych na środowisko wodne2, 3). Z tego powodu konieczne jest opracowanie skutecznej metody wykrywania i analizy kofeiny w próbkach, przy zastosowaniu jak najmniejszej ilości odczynników chemicznych, zgodnie z obowiązującymi trendami. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest obecnie szeroko stosowaną metodą przygotowania próbek do analiz chromatograficznych i instrumentalnych, obok ekstrakcji ciecz-ciecz, mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, ekstrakcji sorpcyjnej, mikroekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika oraz ekstrakcji membranowej4, 5). Zastosowanie jednej z tych technik w procesie analizy próbek jest konieczne ze względu na niewielkie stężenia mikrozanieczyszczeń w środowisku6). Technika SPE ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ona na osiągnięcie powtarzalnych wyników bez użycia kosztownego sprzętu. Badania mogą być wykonywane szybko i prosto, a także możliwe jest dokonywanie analizy próbek o dużych objętościach oraz automatyzacja całego procesu6, 7). Typowa procedura przeprowadzenia SPE składa się z kilku etapów. Najpierw kolumna jest kondycjonowana za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika. Następuje wówczas solwatacja grup funkcyjnych materiału sorpcyjnego kolumny. W dalszym etapie p[...]

 Strona 1