Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Mikołajczyk"

KONCEPCJA RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA W TRYBIE IDLE DLA PRZYPORZĄDKOWANIA TERMINALI ZGODNIE Z POTRZEBAMI OPERATORA DOI:10.15199/59.2019.6.40


  1. WSTĘP Mobilność UE w trybie idle jest oparta na wyborze komórki i procedurach ponownego wyboru komórki, opisanych w dokumencie standardowym 3GPP 36.304 [1]. Procedury te wykorzystują specyficzne priorytety ponownego wyboru, które mogą być dostarczone do UE ze wspólną sygnalizacją (w ramach wiadomości rozgłaszania informacji systemowych) lub z dedykowaną sygnalizacją (w ramach komunikatu RRC: RRCConnectionRelease, który nie jest wykorzystywany do celów przekierowania). Pierwsze podejście wpływa na wszystkie UE w ten sam sposób, podczas gdy drugie może być użyte do zapewnienia konfiguracji dla każdego UE oddzielnie. Celem koncepcji równoważenia obciążenia w trybie idle jest wykorzystanie mechanizmu zdefiniowanego przez 3GPP w celu rozdzielenia UE między warstwy zgodnie z potrzebami operatora. 2. PODSTAWOWA KONCEPCJA RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA W TRYBIE IDLE Głównym typem mobilności w trybie idle jest ponowne wybranie komórki. Sam algorytm jest zaimplementowany wewnątrz UE, natomiast E-UTRAN jest w stanie kontrolować go za pomocą parametrów dostarczanych do UE w ramach procedur SIB (System Information Broadcast). Najważniejszym parametrem dla koncepcji równoważenia obciążenia jest CellReselectionPriority, który został zdefiniowany przez standardowy dokument 3GPP 36.331 [2] w sposób zilustrowany na Rysunku 1. -- ASN1START CellReselectionPriority :: INTEGER (0..7) -- ASN1STOP Rys. 1. Definicja standardu 3GPP dla CellReselectionPriority Parametr ten określa priorytet każdej warstwy docelowej wykorzystywanej przez UE w procedurze ponownego wyboru komórki, gdzie wartość 7 oznacza najwyższy priorytet. Warstwy docelowe są mierzone przez UE, a warstwy, których zmierzona jakość jest akceptowalna dla ponownego wyboru komórki, są sortowane w porządku malejącym zgodnie z wartościami Priorytetu CellReselection. Gdy eNB wysyła tę wartość priorytetu tylko w wiadomościach rozgłoszeniowych (SIB1 i SIB5 dla warstw docelowych wewnątrz L[...]

 Strona 1