Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Baster"

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu DOI:

Czytaj za darmo! »

dniach 26-28 czerwca 2019 roku Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizował XXI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na temat "Synergia w rozwoju przestrzennym obszarów wiejskich i miast". W konferencji wzięło udział ponad sto osób - pracowników polskich uczelni, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Urzędu Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa [...]

 Strona 1