Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Dźwigoł-Barosz"

Znaczenie kompetencji współczesnej kadry kierowniczej w branży chemicznej DOI:10.15199/62.2018.12.14


  Celem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego na podstawie krytycznego przeglądu literatury dotyczącej badań ilościowych innych autorów oraz wyników badań własnych ukierunkowanych na wskazanie istotnych kompetencji współczesnych menedżerów. Na tej podstawie określono kluczowe kompetencje współczesnej kadry kierowniczej w branży chemicznej. Europejski przemysł chemiczny zatrudnia bezpośrednio ponad 3,3 mln pracowników i jest drugim, co do wielkości (po przemyśle motoryzacyjnym) sektorem w Europie. Dziewięćdziesiąt cztery tysiące chemicznych przedsiębiorstw generuje w całej UE-28 obroty ok. 1078 mld euro, co przekłada się na rekordową nadwyżkę handlową na poziomie 129 mld euro (dane Eurostatu z 2014 r.). Sektor reprezentują zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Ponad 90% firm działających w branży chemicznej zatrudnia mniej niż 250 pracowników1-5). Przemysł chemiczny w Polsce, na który składają się segmenty chemiczny i paliwowy, jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce. Na sektor składa się ponad 10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji - od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego6-9). Działania przemysłu chemicznego wspierane są przez wyspecjalizowaną kadrę, której kompetencje warunkują w dużej mierze osiąganie kluczowych celów przedsiębiorstw z tej branży. Specyfika branży chemicznej, a zwłaszcza skrócenie cykli życia produktów, nadawanie produktom specjalistycznym masowego charakteru, różnice pomiędzy segmentami i regionami, niestabilność rynków chemicznych, powodują, że oczekiwania i coraz wyższe wymagania w stosunku do kadr zarządzających stale rosną. W kontekście zmieniających się warunków oraz potrzeb przedsiębiorstw branży chemicznej współcz[...]

 Strona 1