Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Wasilewskia Jan Mrozowski"

Odsiarczanie gazów odlotowych metodą absorpcji SO2 w roztworach kwasu siarkowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu odsiarczania spalin roztworami kwasu siarkowego( VI) z dodatkiem związków manganu jako katalizatorów utleniania. Badania prowadzono w wielkolaboratoryjnej instalacji badawczej. Wykazano, że proces odsiarczania gazów przebiegający z katalitycznym utlenianiem produktów absorpcji ditlenku siarki do kwasu siarkowego(VI), z zastosowaniem katalizatora manganowego, może być z powodzeniem realizowany w kolumnie z wypełnieniem i stanowić alternatywę dla innych mokrych procesów odsiarczania. W badaniach uzyskano skuteczności absorpcji SO2 w jednostopniowej instalacji przekraczającą 90%. Wykazano, że dla uzyskania wymiernych skuteczności absorpcji stężenie kwasu obiegowego nie powinno przekraczać ok. 100 g/dm3, a stężenie ditlenku siarki w odsiarczanym gazie 1000 ppm. Wykazano także, że proces należy prowadzić w zakresie temp. 60—65°C. The SO2-contg. flue gas (SO2 concn. 1000—4000 ppm) was desulfurized in a pilot plant at 32—62°C by absorption in aq. soln. of H2SO4 (50—150 g/L) in presence of KMnO4 (Mn concn. 120 mg/L) as a catalyst. The process was carried out in a packed column (diam. 100 mm) filled with sphere packings (diam. 5 mm). High SO2 removal efficiency (higher than 90%) was achieved. Concn. of H2SO4 up to 100 g/L and temp. 60—65°C were recommended for desulfurization of the circulating flue gas contg. less than 1000 ppm SO2. Jednym z kierunków badań procesu odsiarczania gazów odlotowych jest absorpcja SO2 w roztworach kwasu siarkowego(VI). W procesie Mgr inż. Wojciech WASILEWSKI w roku 1965 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Specjalność - ochrona środowiska. Dr inż. Jan MROZOWSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Środ[...]

 Strona 1