Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA BURCZYK"

Efektywne zastosowanie katalizatorów na nośnikach polimerowych w procesach epoksydacji

Czytaj za darmo! »

Opracowano syntezę katalizatorów na nośnikach polimerowych. Jako matrycę zastosowano polifosfazeny. Epoksydację olefin prowadzono w łagodnych warunkach w temp. 60°C stosując tlen atmosferyczny jako utleniacz. W warunkach prowadzenia reakcji otrzymywano konwersję olefin 50-90%. The Cl atoms in polydi(chloro) and cyclo phosphazenes prepd. by polymn.of a cyclic trimer (NPCl2)3 at 240oC/18-22 [...]

Polifosfazeny: synteza, właściwości, nowe kierunki zastosowania

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu głównych metod syntezy polifosfazenów. Omówiono właściwości poli(dichloro) fosfazenu, metody otrzymywania poli(organo) fosfazenów a także możliwości modyfikacji i zarazem polepszania właściwości użytkowych polifosfazenów. Przedstawiono kierunki zastosowań: elektrolity, medycyna, membrany, hydrożele, blendy i wzajemnie przenikające się sieci (IPN). A review with 40 refs. [...]

 Strona 1