Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Renata Soćko"

Zagrożenia wynikające z narażenia na kwas octowy i jego estry alifatyczne stosowane w przemyśle

Czytaj za darmo! »

W praktyce przemysłowej często występuje narażenie na substancje, wykazujące działanie drażniące na oczy, skórę i błony śluzowe dróg oddechowych lub w skrajnych przypadkach wykazujące działanie żrące. Przez substancje żrące rozumie się substancje, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą powodować ich zniszczenie. Substancje drażniące natomiast nie wykazują działania żrącego, lecz w wyni[...]

 Strona 1