Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY ROMANOWSKI"

Redukcja apatytu za pomocą węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano redukcję apatytu za pomocą węgla w temp. 1670 К i 1820 K. Wyznaczono szybkości redukcji i odfluorowania w tych warunkach. Fosfor elementarny otrzymuje się w wyniku redukcji surowca fosforowego węglem w obecności krzemionki. Redukcję prowadzi się w elektrycznych piecach oporowo-lukowych w temp. 1600h- 1800 K. Metoda jest bardzo kosztowna ze względu na duże zużycie energii wynoszące 12 -j- 15 MWh na tonę wyprodukowanego fosforu11. Zarówno mechanizm redukcji surowca fosforowego, jak i kinetyka reakcji są stosunkowo mało poznane. Przyjmuje się, że przebiega ona zgodnie z równaniem: Ca10(PO4)6F 2 + 15 С + 10,5 S i0 2 = = 3 P 2 + 10CaSi03 + 15 CO + 0,5 SiF4 (1) Celem prezentowanej pracy było poznanie procesu redukcji i ocena jego szybkości w podanym zakresie temperatury. Część doświadczalna Do badań wykorzystano reaktor plazmowy. Schemat aparatury przedstawiono na rys. 1. W górnej części komory reakcyjnej znajdował się indukcyjny plazmotron o mocy 9,5 kVA2). Redukowana próbka w formie[...]

 Strona 1